LogSped  
  LogSped LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS és FUVAROZÁS

FŐOLDAL
   Logisztika
    Logisztika
    Agrárlogisztika
    Inverzlogisztika
    Raktározás
    Anyagmozgatás,
    Csomagolás
    Logisztikai Szolgáltató  
    Központok
    Ipari Parkok
   Spedició, Fuvarozás
    Szállítmányozás  
    Szállítás, Fuvarozás
    Kombinált fuvarozás
    Expressz fuvarozás
    Fuvarbörze
    Fuvarbörze kínálat
    Közúti Érdekképviselet
   eTudakozók
    eFuvarinfo
    eSzolgáltatás
   Térszerkezet
    Régiók
    Kistérségek
    Önkormányzatok
   Kapcsolódó területek
    Ingatlan
    Pályázat
    Biztosítás
    Vám
    GPS
   Közlekedés
    Vasút
    Vasúti járművek
    Közút
    Hajózás
    Repülés
   Információs társadalom
    Információs társadalom
    eÜgyintézés
   Vállalat
    Vállalatirányítás
    Virtuális Vállalat
    PR
    Marketing
    Reklám
    Call Center, CRM
    eKereskedelem
    Kereskedelmi hálózat
    Franchise
    Piacterek
    Állás
    Távmunka
    Oktatás
   Minőségbiztosítás
    Minőségbiztosítás
    ISO 9000
    QS 9000
    ISO 14000
    TQM
    HACCP
    CMM
    TÜV
   EU
    Európai unió
   Egyéb
      Linkgyűjtemény menü
      Rendezvények
      Archívum
      Oldaltérkép

Pályázat

eTarget hirdetés Hirdessen Ön is itt  


Pályázat Ipari Park, Integrátor Ipari Park cím elnyerésére (2004)

Pályázati felhívás az "Ipari Park" cím (Kódszám: IPC-2004) és az "Integrátor Ipari Park" cím (Kódszám: IIPC-2004) elnyerésére

I. A pályázat célja

a) Az ipari park fejlesztési program keretében, a napjainkra kialakult és megszilárdult ipari parkok rendszerében újabb, magasabb minőségi követel-ményeknek megfelelő, az ipari parkba betelepülő kis- és középvállalkozásoknak széleskörű szolgáltatásokat nyújtó ipari parkok létesítésének és támogatásának elősegítése érdekében, az "Ipari Park" cím elnyerését szolgáló pályázati rendszer működtetéséről szóló, többször módosított 19/1997. (V. 14.) IKIM rendeletben megfogalmazott minősítés elnyerése.

b) A már működő - "Ipari Park" címet viselő - ipari parkok és betelepült vállalkozásaik egymás közötti termelési, innovációs és információs kapcsolatainak, valamint a hálózatos építkezés, a térségi integráló szerep erősítését és elismerését segítő "Integrátor Ipari Park" cím minősítés elnyerése.

II. A pályázók köre

a) Az "Ipari Park" cím elnyerésére pályázhat az az ipari parkot megvalósító és/vagy üzemeltető belföldi székhelyű, jogi személyiségű gazdasági társaság, közhasznú társaság és helyi önkormányzat, amely kedvező infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel vonzó befektetési lehetőséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez.

b) Az "Integrátor Ipari Park" cím elnyerésére pályázhat az a belföldi székhelyű, jogi személyiségű gazdasági társaság, közhasznú társaság és helyi önkormányzat, amely a többször módosított 19/1997. (V. 14.) IKIM rendeletben megfogalmazott "Ipari Park" címet elnyerte, illetve az "Ipari Park" cím viselésére jogosult, és legalább két teljes naptári éve e minőségében működik.

Nem pályázhat az "Ipari Park" cím és az "Integrátor Ipari Park" cím elnyerésére olyan szervezet, amely

- csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve olyan önkormányzat, amely adósságrendezési eljárás alatt áll,

- saját tőkéjét elvesztette vagy nem rendelkezik saját tőkével (kivéve az önkormányzatok),

- a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette,

- lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó, nem vitatott vagy bíróság által megállapított jogerős adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

- a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett.

III. A pályázati feltételek

a) Az "Ipari Park" címre pályázni lehet a többször módosított 19/1997. (V. 14.) IKIM rendeletben foglaltak szerint.

b) Az "Integrátor Ipari Park" cím a már (jelentős mértékben) betelepült, az ipari parkban és környezetében működő vállalkozások részére széleskörű szolgáltatásokat nyújtó parkok, illetve "Ipari Park" címet viselő szervezetek működésének értékelésére szolgáló minősítés. Az ipari parkok fejlettségének minősítése az "Ipari Park" címmel rendelkező projektek megvalósításának elismerése, a tervezett betelepítési/szolgáltatási paraméterek teljesítése mellett a működés minőségi fejlesztésére ösztönöz. Pályázni lehet a már betelepült vállalkozások és azoknak nyújtott szolgáltatások, valamint az ipari parkok közötti, az ipari parkok és környezetük közötti, továbbá az ipari parki vállalkozások közötti együttműködések, szolgáltatások értékelésével, az ipari park környezetében és térségében betöltött integrátori szerepet alátámasztó dokumentumokkal.

IV. A pályázattal elnyerhető támogatás

a) Az "Ipari Park" cím megpályázása pénzügyi támogatást nem jelent, de elnyerése feltétele a logisztikai központok és ipari parkok minőségi szolgáltatásainak fejlesztését célzó pályázatokon való részvételnek.

b) Az "Integrátor Ipari Park" cím erkölcsi értékű, amelyet viselői marketing-tevékenységük során hasznosíthatnak.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapon lehet.

2. A pályázati adatlapok és a pályázati útmutató a GKM Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető. Az adatlapok sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatók.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően kitöltött adatlapon és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

4. A pályázatot 6 (1 eredeti, 5 másolati) példányban a következő címre kell beküldeni:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

a) "Ipari Park" cím pályázatok (Kódszám: IPC-2004)

b) "Integrátor Ipari Park" cím pályázatok (Kódszám: IIPC-2004)

1539 Budapest, Postafiók 684.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor 50.000 Ft pályázati díjat kell befizetni átutalással a pályázati útmutatóban megjelölt számlaszámra. A pályázati díj befizetését az átutalási megbízás terhelési értesítőjének hitelesített másolata vagy a bank igazolja.

6. A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.

7. A pályázatok beadási határideje

a) "Ipari Park" cím pályázatok: 2004. június 15.

b) "Integrátor Ipari Park" cím pályázatok: 2004. június 15.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

A pályázatok érdemi elbírálásának előfeltétele az érvényességi és formai követelmények maradéktalan teljesítése. Az érvényességi és formai követelmények nem teljesítése a pályázat elutasításával jár, hiánypótlásra nem tudunk lehetőséget biztosítani! A formai és érvényességi követelményeknek megfelelő pályázatok tartalmi értékelésére a becsatolt megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, illetve az ipari park működése, szolgáltatásai és együttműködései tartalmi leírásának (önértékelésének) szakmai elbírálásával kerül sor a pályázati útmutatóban részletezett szempontok szerint.

VII. Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus

1. A pályázatokról a PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht. előterjesztést készít az érintett tárcák és civil szervezetek képviselőiből álló Bíráló Bizottság részére a többször módosított 19/1997. (V. 14.) IKIM rendeletben foglaltaknak megfelelően.

2. A címek odaítéléséről a Bíráló Bizottság javaslata alapján a gazdasági és közlekedési miniszter dönt.

3. A pályázatok eredményeinek közlésére levélben, az elbírálást követő 15 munkanapon belül kerül sor.

4. A címet elnyert pályázók nevét a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közzéteszi az útmutatókban foglaltak szerint. (GKM)
2004. 04. 21.

  Hírlevél kérés  

LogSped
Tel.: 06/62/314-692, 06/62/449-783
Mobil: 06/30/380-7333
E-mail:logsped@logsped.hu
Copyright © LogSped