LogSped  
  LogSped LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS és FUVAROZÁS

FŐOLDAL
   Logisztika
    Logisztika
    Agrárlogisztika
    Inverzlogisztika
    Raktározás
    Anyagmozgatás,
    Csomagolás
    Logisztikai Szolgáltató  
    Központok
    Ipari Parkok
   Spedició, Fuvarozás
    Szállítmányozás  
    Szállítás, Fuvarozás
    Kombinált fuvarozás
    Expressz fuvarozás
    Fuvarbörze
    Fuvarbörze kínálat
    Közúti Érdekképviselet
   eTudakozók
    eFuvarinfo
    eSzolgáltatás
   Térszerkezet
    Régiók
    Kistérségek
    Önkormányzatok
   Kapcsolódó területek
    Ingatlan
    Pályázat
    Biztosítás
    Vám
    GPS
   Közlekedés
    Vasút
    Vasúti járművek
    Közút
    Hajózás
    Repülés
   Információs társadalom
    Információs társadalom
    eÜgyintézés
   Vállalat
    Vállalatirányítás
    Virtuális Vállalat
    PR
    Marketing
    Reklám
    Call Center, CRM
    eKereskedelem
    Kereskedelmi hálózat
    Franchise
    Piacterek
    Állás
    Távmunka
    Oktatás
   Minőségbiztosítás
    Minőségbiztosítás
    ISO 9000
    QS 9000
    ISO 14000
    TQM
    HACCP
    CMM
    TÜV
   EU
    Európai unió
   Egyéb
      Linkgyűjtemény menü
      Rendezvények
      Archívum
      Oldaltérkép

27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71. §-ának (2) bekezdésére és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is -, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed minden munkáltatóra, közigazgatási szervre (a továbbiakban együtt: munkáltató) és az általuk foglalkoztatott munkavállalókra, közalkalmazottakra, közszolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: munkavállaló).

(2) E rendelet nem érinti a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.

2. § A 2008. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

a) április 26., szombat munkanap,
május 2., péntek pihenőnap,

b) október 18., szombat munkanap,
október 24., péntek pihenőnap,

c) december 20., szombat munkanap,
december 24., szerda pihenőnap.

3. § A lakossági ellátást és szolgáltatást végző, valamint az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2008. december 31-én hatályát veszti.

Szociális és munkaügyi miniszter
(logsped)
2007.11.24.

eTarget hirdetés Hirdessen Ön is itt  
  Hírlevél kérés  

LogSped
Tel.: 06/62/314-692, 06/62/449-783
Mobil: 06/30/380-7333
E-mail:logsped@logsped.hu
Copyright © LogSped