Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Mobilitási Hét

Kapcsolódó oldal:  A Mobilitási Hét időtartama alatt a MÁV és a GySEV ingyen szállítja a kerékpárokat.

Az Európai Mobilitási Hét - a fenntartható városi mobilitás jegyében a budapesti agglomeráció elővárosi közlekedésében mind a 11 fővárosba befutó vasútvonal részt vesz.

A környezeti hatások kimutatható csökkentése több vasúti szakterület, több tevékenység egyidejű, Az elővárosi vasútvonalak 700 kilométer hosszúak, 176 állomást, illetve megállóhelyet érintenek. Ebben a 15 ezer négyzetkilométeres körzetben közel 3,5 millió ember él. Az elővárosi vasúti fejlesztésnél alapcélkitűzés a személygépkocsival közlekedők átterelése a környezetbarát kötöttpályás közlekedési eszközökre.

VASÚTI KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezettudatosság terjedése és a közutak növekvő zsúfoltsága egyre inkább a környezetbarát közlekedési módok felé irányítja a figyelmet. Az EU közlekedéspolitikáját tartalmazó, 2001-ben kiadott Fehér Könyvben, a fenntartható mobilitás egyik meghatározó eszközeként a vasúti közlekedés fejlesztése szerepel.

A vasúti közlekedés mobilitásban és környezetterhelésben játszott pozitív szerepét jól mutatják a következő mutatók:

ˇ károsanyag kibocsátás CO-egyenértékben a közúti értéknek mintegy nyolcada;
ˇ a vasúti zajterhelés a közútinak csak negyede;
ˇ a zajterhelésnek kitett háztartások száma a vasúti közlekedésnél a legalacsonyabb, mintegy hat százalék (közúti közlekedésnél ez közel 42 százalék);
ˇ terület takarékosság: a kétvágányú vasúti pálya helyigénye (13,7 méter) mintegy harmada az autópályáénak (37,5 méter);
ˇ közlekedésbiztonsági előnyök: a vasút biztonsági kockázata sokkal kisebb a közúti közlekedésénél; ˇ a vasúti közlekedés externális hatásai jóval kisebbek a közúténál (balesetek, zajterhelés, légszennyezés, klímaváltozás, természetátalakítás stb.).

A MÁV környezetvédelmi intézkedéseinek hatására a légszennyezőanyag-kibocsátás az elmúlt 10-15 évet tekintve jelentős mértékben, az országos átlagot meghaladóan csökkent. A mérséklődésben kiemelkedő szerepet játszik:

ˇ a különböző légszennyező ipari jellegű technológiák felülvizsgálata; ˇ a gördülőállomány megújítása
ˇ 373 db jármű felújítása (2003-tól folyamatos);
ˇ 40 db orosz dízel iker-motorkocsi beszerzése (2002-2004);
ˇ 23 db Desiro dízel motorvonat beszerzése (2003-2005);
ˇ 10 db Talent villamos motorvonat beszerzése (2006);

ˇ 300 db használt személykocsi üzembe állítása (2006-tól folyamatos);
ˇ 30+30 db Flirt motorvonat beszerzése (2007-től folyamatos)

VÁRHATÓ ELŐVÁROSI VASÚTI FEJLESZTÉSEK

A vasútvonalak felújítása - ez elővárosi szakaszok érintésével - folytatódik. A Budapest-Ferencváros-Vecsés-Szolnok vonalszakasz felújítása javában tart Kohéziós alap, illetve ISPA támogatásból. Ebben az évben megújult a ceglédi állomás vágányhálózata, utas-aluljáró és utas-peronok épültek. Pestszentlőrincen nemcsak a vágányokat újítják fel, hanem az állomásépületet is. A Kelenföldi pályaudvaron korszerűsítik az egyik peront, amelyben új díszburkolat kerül a korábbi aszfalt helyére, s a perontető is esztétikusabb lesz.

Folyamatban van a Budapest-Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciójának előkészítése. A nagy-forgalmú elővárosi szakaszon megújul a vasúti pálya, új peronok szolgálják majd az utasok le- és felszállását. Az állomásokon új akusztikus és vizuális utas-tájékoztatás valósul meg.

Idén befejeződik az Újpesti Duna vasúti híd (közismertebb nevén az Északi összekötő vasúti híd) átépítése. Az átépítés 14 milliárd forintba kerül, amire EIB hitel és költségvetési forrás nyújt fedezetet. Az új hídnak fontos szerepe lesz az elővárosi közlekedés javításában, remélhetőleg hosszú ideig szolgálja a vasúti közlekedést.

Előkészítés alatt áll a Duna-híd folytatásaként az Óbuda-Piliscsaba közötti vonalszakasz felújítása, második vágánnyal történő kiegészítése Pilisvörösvárig. Ennek következtében nagyobb sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok és megteremthető a 20 perces nappali időközű közlekedés, mely által az utasok könnyebben eljuthatnak a fővárosba. A távolabbról jövő utasok fogadása érdekében - az Önkormányzatok bevonásával - Piliscsabán P+R parkolók, illetve rá- és elhordó buszjáratok állnak majd rendelkezésre.

A 11 budapesti elővárosi vasútvonal EU forrásból folyamatosan megújul. A KözOP keretében a NIF Zrt. készíti elő az elővárosi projekt 2007-2013 közötti első ütemét. A fejlesztés három fő területre irányul: a Keleti és Nyugati vonalcsoport rekonstrukciójára, mely kapacitás oldalról biztosítja az elővárosi menetrendi szerkezet zavarmentességét, a 11 vonal elővárosi célú fejlesztéseire (P+R parkolók, kerékpártárolók, utasforgalmi létesítmények, utas-tájékoztatás, állomás előtér rendezés stb.), valamint elővárosi járműbeszerzésre.

A MÁV-START Zrt. küldetése, hogy a személyszállítás szolgáltatási színvonalát - az utasok és megrendelők igényeinek megfelelve, - a legmagasabb minőségi előírásokat követve, komplex szolgáltatásokat nyújtó, megbízható szolgáltatóként, folyamatosan fejlessze. Napjainkban egyre súlyosabb problémát jelent a környezetszennyezés, az utak zsúfoltsága, a városokban kialakult szmog, az egyre szennyezettebb levegő, az üvegházhatás, a káros napsugárzás okozta problémák. A hazai nagyvállalatok túlnyomó többsége, így a MÁV-START Zrt. is kiemelt feladatának tekinti a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósítását. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a vasúti közlekedés előnyeire, a különböző szolgáltatások igénybevételére, a kerékpárszállítási lehetőségekre a mindennapi munkába járáshoz és a szabadidős tevékenységekhez egyaránt.

DÍJMENTES KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS A VASÚTON

A MÁV-START Zrt. is aktív résztvevője lesz az Európai Mobilitási Hétnek. A rendezvény keretein belül, a Személyszállító Vasúttársaság arra alkalmas járatain, 2008. szeptember 16-22. között díjmentesen szállíthatják kerékpárjukat az ország egész területén az érvényes menetjeggyel rendelkező utasok. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a pénztárban az utazás megkezdése előtt díjmentes kerékpárjegyet szükséges kérni a mentjegy mellé. Amennyiben az állomáson nincs pénztári szolgáltatás, a kedvezményre jogosító díjmentes kerékpárjegyet a jegyvizsgálótól kell igényelni a vonaton. A kerékpárszállításra alkalmas kocsik a www.mav-start.hu menetrendkeresőjében b szimbólum megjelöléssel találhatóak meg. A kerékpárszállító kocsik nélkül közlekedő személyszállító vonatok esetében csak olyan 2. osztályú kocsiban szállítható kerékpár, amely közvetlenül a vonat elején vagy végén található. Kerékpár 1. osztályú kocsikban és kerékpárszállító kocsi nélkül közlekedő pót- és/vagy helyjegyköteles vonatainkon (EC, EN, IC, IP) nem szállítható.

Járuljunk hozzá közösen a tisztább levegőhöz az Európai Autómentes Napon!

Szeptember 22-én, díjmentesen utazhatnak a forgalmi engedéllyel rendelkező utasok. A kedvezményt igénybe veheti a gépjármű tulajdonosa, vagy üzemben tartója, a nem magántulajdonban lévő személygépkocsik forgalmi engedélyével azonban nem használható fel a díjmentes utazás. A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljes árú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni. IP, IC vonat igénybevétele esetén a pót és helyjegy, pótjegy vagy a helyjegy díját meg kell fizetni. Forgalmi engedély hiányában vagy nem a saját nevére szóló forgalmi engedéllyel utazónak a jegyvizsgáló teljesárú menetjegyet ad, és felszámítja a MÁV-START Zrt. Üzletszabályzatában előírt pótdíjat is.

A MÁV-START Zrt. szolgáltatásaival és fejlesztéseivel a kényelmesebb és komfortosabb utazást szeretné megteremteni utasai számára. A kínálat bővítésével, az új termékek bevezetésével kitűzött cél, hogy több utas válassza a vasúti közlekedést, ezzel is tehermentesítve az utakat, csökkentve a reggeli közlekedési dugókat. Az elővárosi közlekedés megfelelő kiszolgálása a Személyszállító Vasúttársaság esetében is kiemelt helyen álló feladat. Éves szinten, az elővárosi forgalom utasforgalma a teljes hálózat egy-harmadát adja, vagyis a tavalyi évben 45,8 millió utas választotta a munkába vagy iskolába járáshoz a vasúti közlekedést. Az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg az elővárosi forgalom korszerű kiszolgálása érdekében, a legjelentősebbek a motorvonati beszerzések, melynek következtében az elővárosi vonalak nagy részén modern motorvonatok közlekednek. Az új járművek környezetbarátok, és ergonómikusak, illetve a mozgáskorlátozott utasok számára is könnyebben használható és kényelmes utazási lehetőséget kínálnak. A vasúti közlekedés ideje alatt, nem kell a dugóban várakozni, az utazási idő pedig akár pihenéssel, akár tevékenyen is eltölthető. Az elővárosban lakó utasok többsége vasúti bérletet vásárol a rendszeres munkába vagy iskolába járáshoz. Az utasok igényeit előzetesen felmérve, az év elején került bevezetésre a 30 napos vasúti bérlet, amely rugalmas vásárlási lehetőséget kínál a dolgozóknak és a tanulóknak egyaránt. A bérlet elővételben is megváltható, csak az érvényességi idő kezdeti napját szükséges megadni vásárláskor.

A szabadidő kellemes eltöltéséhez kapcsolódó utazásokra is gondolt a MÁV-START Zrt. a START Klub kártya februári bevezetésével. A kártya megvásárlásával 50%-os kedvezménnyel vásárolhatóak meg a menetjegyek, illetve egyes nemzetközi utazások esetében is felhasználható 25% kedvezmény. A kártya előnye továbbá, hogy a kedvezmény igénybe vehető a hét minden napján, a nap minden órájában korlátozás nélkül, bármely vonattípusra és kocsiosztályra váltható vele kedvezményes menetjegy az egyéb kötelező különbözetek, pót- és helyjegyek, kocsiosztály-különbözetek megfizetése mellett. Ezen felül a START Klub kártya tulajdonosok menettérti és egy útra szóló utazásukhoz is igénybe vehetik a kedvezményt. A Személyszállító Vasúttáraság célja, hogy a vasúttal rendszeresen utazók számára nyújtott előnyök a START Klub kártya folyamatos fejlesztésével egyre gyarapodjanak. Erre példa a hosszabbítási akció, mely augusztus 1-jétől indult el, valamint a számos turisztikai elfogadóhellyel rendelkező Hungary Card Light által biztosított kedvezmények beintegrálása a START Klub kártya kedvezményei közé. A START Klub kártyát szeptemberben is érdemes megvásárolni, hiszen az ebben a hónapban kártyát igénylők között wellness hétvégét sorsol ki a vasúttáraság. További kedvezmény, hogy 2008 októberétől 2009 márciusáig minden szombaton két személy részére vehető igénybe az 50%-os utazási kedvezmény.

A vasúti utazás előnyeire, és szolgáltatásaira nemcsak a belföldi utazások esetében, a nemzetközi úti célok elérésében is szeretné felhívni a figyelmet a MÁV-START Zrt. az Európai Mobilitási Héten. A nagy távolságok kényelmesen, hálókocsival is leküzdhetőek, és egy kiadós alvás után kipihenten érkezhetnek meg az utasok a kiválasztott nagyvárosba. Az egyéni utak mellett, számtalan nemzetközi rendezvényhez is választható kedvezményes vasúti menetjegy, így volt ez a Velencei Karnevállal, vagy az ismét aktuális müncheni Oktoberfesttel. Már 29 eurótól válthatók a menetjegyek Európa legnagyobb sörünnepére, a vasútállomástól a sörfesztivál helyszíne pedig néhány perc alatt megközelíthető. Európa számos más országa is elérhető kedvezményes vasúti menetjeggyel, a gyönyörű Prágába már 19 eurótól válthatók menetjegyek.

A XXI. század számos eszközzel és fejlesztéssel teszi könnyebbé a hétköznapokat, a MÁV-START Zrt. a vasúti szolgáltatással szeretne egyszerűbb, biztonságosabb, környezetkímélőbb utazási alternatívát kínálni. Az előírásoknak megfelelően karbantartott járművek, a korszerű biztosítóberendezés és a biztonságos vasúti pálya garanciát nyújt a vonatok balesetmentes közlekedésének biztosítására. Ezek az eszközök garantálják a lehető legnagyobb biztonságot, minimálisra csökkentve az emberi mulasztások lehetőségét. Az utasbalesetek száma és súlyossága is sokkal elmarad a személygépkocsival, illetve autóbusszal történt szerencsétlenségekétől.

A vasút környezetbarát jellegét jól jellemzi, hogy egy utaskilométerre vetítve közel 7,5-szer kevesebb energiát igényel, mint a személyautós utazás.

Bővebb információ a kedvezményekről és szolgáltatásokról a MÁV-START Zrt. honlapján a www.mav-start.hu oldalon.

A GYERMEKVASÚT A FŐVÁROSI AUTÓMENTES NAP RENDEZVÉNYÉN

A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút szeptember 21-én, vasárnap az Andrássy út és a Nagymező utca kereszteződésénél várja a Fővárosi Autómentes Nap látogatóit. A Gyermekvasút a közúti forgalom elől lezárt Andrássy úton kézihajtánnyal, illetve ideiglenesen lefektetett hajtánypályával várja a szórakozni vágyókat. A hajtánypályán egy helyből kezelhető fény- és félsorompóval felszerelt útátjárót is kialakítanak. A Gyermekvasút a helyszínre szállítja és kiállítja legkisebb szerelvényét, egy gazdasági vasúti szerelvényt is, mely egy C50 típusú dízelmozdonyból és egy kis személyszállító kocsiból áll, valamint bemutatja legújabb szerzeményét is, egy felújított sínautót. A "Közúton is vasúton" szlogen szellemében a látogatók gyermekvasutas szolgálattal működő, gumikerekű kisvonaton utazva tekinthetik meg a Fővárosi Autómentes Nap Jókai utca és a Kodály körönd közötti kiállítási helyeit.
(logsped)

2008.09.16.