Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  Meghatározták a TEN-T hálózat fejlesztési költségét az unió szakminiszterei

A teljes transzeurópai közlekedési hálózathoz (TEN-T) szükséges beruházások értékét 500 milliárd euróra becsülték a 2014 és 2020 közötti időszakra, a tagállami szaktárcák vezetőiből álló Közlekedési Tanács tagjai szerdai brüsszeli tanácskozásukon. (MTI)

Csak az európai közlekedési törzshálózat kiépítéséhez 250 milliárd eurós uniós, tagállami, regionális vagy helyi, esetleg magánforrások bevonásával biztosított finanszírozásra van szükség. A szakminiszterek felkérték az Európai Bizottságot, hogy a stratégiai tervezés során ismerje el: a közlekedési infrastruktúra, a hatékony hálózatok építése és működtetése, a növekedés és a munkahelyteremtés fő motorja.

A közlemény szerint a Közlekedési Tanács általános megközelítéseket fogadott el a negyedik vasúti csomagról, amely egyebek mellett a belföldi vasúti személyszállítási piac megnyitását célozza meg, valamint a légi közlekedés kapacitásával és biztonságával foglalkozó egységes európai égbolt jogszabálycsomagról. A kiegyensúlyozott, kompromisszumos javaslatokat a Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár vezette magyar delegáció is támogatta - emelték ki.

A visegrádi országok (V4) küldöttségvezetői - találkozójukon - aláírták az idén létrehozott közlekedési magasszintű kunkacsoport feladatkörét és ügyrendjét rögzítő dokumentumot. A bővülő együttműködés célja, hogy a felek vizsgálják felül az országaik közötti közlekedési kapcsolatokat és közös álláspontot alakítsanak ki továbbfejlesztésük irányairól. Az új fórum lehetőséget ad arra, hogy a visegrádi országok már a tervezés legkorábbi fázisától kezdve egyeztethessék közlekedési stratégiáikat.
(logsped)

2014.12.04.