Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébKözös platformon a közforgalmú személyszállítók elektronikus jegyei

Kapcsolódó oldal:  Közös platformon a közforgalmú személyszállítók elektronikus jegyei

A kormány a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-t jelölte ki a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform (Neszip) koordinálására és működtetésére, a platformhoz valamennyi közforgalmú személyszállító csatlakozhat. (MTI)

Az erről szóló rendelet a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.

A rendszer lehetővé teszi az elektronikus jegyek alkalmazását, illetve azt is, hogy az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatások kölcsönösen átjárhatók legyenek. Így kölcsönösen elfogadhatják egymás utazási okmányait és bérleteit is. A NESZIP elemei a következők: a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP), valamint a személyszállítási közszolgáltatásokhoz kapcsolódó közlekedési adattárak, továbbá a szolgáltatók együttműködését és a szolgáltatások átjárhatóságát biztosító szabványok és műszaki ajánlások.

A Neszipnek az országosan egységes hely- és díjszabási azonosító rendszeren kell alapulnia. Az elektronikus adathordozón tárolt, elektronikus jegyrendszert alkalmazó rendszernek a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel (NEK) kapcsolatos műszaki feltételeknek is meg kell felelnie. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. alapvető feladata az, hogy megtervezze a Neszip létrehozását, fenntartását, továbbfejlesztését és finanszírozását. Gondoskodnia kell a rendszer üzemszerű működéséről, és ki kell dolgoznia a csatlakozás feltételeit.

A rendszer része az elektronikus közszolgáltatási menetrendi, továbbá az elektronikus utazásszervező és utasinformációs rendszer is, ezek üzemeltetésébe a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. bevonhatja a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t. A személyszállítók, amelyek igénybe veszik a Neszip szolgáltatásait, azokért díjat fizetnek. Így a rendszer működtetési költsége részben állami forrásból, részben a saját bevételekből áll. A platformot szabályozó rendelet május 1-től hatályos. A már működő hasonló rendszerek esetén a rendeletbe foglaltaktól - a közlekedésért felelős miniszter engedélye alapján - el lehet térni. (logsped)

2014.04.16.