Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébKisajátítás a beruházásoknál

Gyorsul a kisajátítási eljárás a kiemelt beruházásoknál

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások kisajátítási kérelmét a közigazgatási hivatal hagyja jóvá ezután. A drágább cserelakással történő kártalanításkor részletfizetés engedélyezhető a különbözetre.

A föld kisajátítását kérőnek a földhivatalhoz kell benyújtania a kisajátítási tervet, amennyiben az megfelel a jogszabályi feltételeknek, a hivatal záradékolja. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokra kért kisajátítást a közigazgatási hivatal záradékolja.

Amennyiben a kisajátított ingatlanon épület is van, a kérelmet az első fokú építésügyi hatósággal kell záradékoltatni. A kiemelt beruházásoknál az építésügyi hatóság is a közigazgatási hivatal. A záradékolt kérelmet visszakapja a kisajátítást kérő, hogy elkezdhesse a munkát.

Ha a kisajátításnál csereingatlant kapott a volt tulajdonos, és az új ingatlan többet ér a korábbinál, értelemszerűen meg kell fizetnie az értékkülönbözetet.

Ez a helyzet akkor áll elő, ha valaki drágább lakást kap a kisajátított helyett. Ilyenkor annak, akinek a jövedelmi viszonyai nem engedik meg az egy összegben történő kifizetést, részletfizetés engedélyezhető, amit a közigazgatási hivatal adhat meg.

A részletfizetés kamata az engedélyezés idején érvényes jegybanki alapkamat, a törlesztési idő pedig legfeljebb 10 év. A havi törlesztő részlet azonban nem lehet kevesebb 5 ezer forintnál.

Részletfizetés akkor engedélyezhető, ha az együtt élők együttes jövedelme - egy főre számítva - nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét, és a kapott cserelakáson, valamint a berendezési tárgyakon kívül nincs más vagyonuk. (Az öregségi legkisebb nyugdíj jelenleg 28.500 forint.) Akinek legalább három kiskorú gyermeke van, akkor is kaphat részletfizetési kedvezményt, ha esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj ötszörösét. Részletfizetés engedélyezésekor a földhivatal az új lakásra - az értékkülönbözet, és annak kamatai erejéig - jelzálogot jegyez be. (Ingatlan)
(logsped)

2008.07.09.