LogSped  
  LogSped LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS és FUVAROZÁS

FŐOLDAL
   Logisztika
    Logisztika
    Agrárlogisztika
    Inverzlogisztika
    Raktározás
    Anyagmozgatás,
    Csomagolás
    Logisztikai Szolgáltató  
    Központok
    Ipari Parkok
   Spedició, Fuvarozás
    Szállítmányozás  
    Szállítás, Fuvarozás
    Kombinált fuvarozás
    Expressz fuvarozás
    Fuvarbörze
    Fuvarbörze kínálat
    Közúti Érdekképviselet
   eTudakozók
    eFuvarinfo
    eSzolgáltatás
   Térszerkezet
    Régiók
    Kistérségek
    Önkormányzatok
   Kapcsolódó területek
    Ingatlan
    Pályázat
    Biztosítás
    Vám
    GPS
   Közlekedés
    Vasút
    Vasúti járművek
    Közút
    Hajózás
    Repülés
   Információs társadalom
    Információs társadalom
    eÜgyintézés
   Vállalat
    Vállalatirányítás
    Virtuális Vállalat
    PR
    Marketing
    Reklám
    Call Center, CRM
    eKereskedelem
    Kereskedelmi hálózat
    Franchise
    Piacterek
    Állás
    Távmunka
    Oktatás
   Minőségbiztosítás
    Minőségbiztosítás
    ISO 9000
    QS 9000
    ISO 14000
    TQM
    HACCP
    CMM
    TÜV
   EU
    Európai unió
   Egyéb
      Linkgyűjtemény menü
      Rendezvények
      Archívum
      Oldaltérkép

KGFB

Jogszabályváltozások a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás területén (tájékoztató)2008

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) - az idei jogszabályváltozásokra is tekintettel - fokozottan ellenőrzi a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) piac szereplőit, hogy az október végén esedékes jövő évi díjtarifák meghirdetése és az azt követő átszerződési időszak ügyintézése szabályszerűen történjen.

Az előző évekhez hasonlóan, a jövő évre szóló kgfb díjtarifákat, a biztosítási feltételeket legkésőbb október 30-ig kell közzétenniük a biztosítóknak két országos napilapban, az ügyfélfogadásra rendelkezésre álló helyiségeiben és az interneten. Azok az ügyfelek pedig, akik úgy döntenek, hogy biztosítót váltanak, november 30-án éjfélig mondhatják fel írásban szerződésüket. Az ügyfelek szempontjából több kedvező jogszabály-módosítás történt, amelyeket érdemes megismerni. A kgfb szabályozás (190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet) legfőbb módosulásai a következők:
Fontos változás, hogy az ügyfél korábbi biztosítójának egyrészt 15 napon belül ki kell adni a kártörténeti igazolást, másrészt biztosítóváltás esetén a bonus/malus besorolás a következők szerint zajlik: amennyiben az ügyfél kártörténeti igazolást nem nyújt be és az előző biztosító nevét és a megszűnt szerződésének kötvényszámát sem adja meg, úgy az új szerződés a legrosszabb, M04 besorolású lesz. Ha kártörténeti igazolást nem ad, 15 napon belül -de az azonosító adatokat megadja, úgy A00 osztályba sorolják be. Ekkor az új biztosító az új szerződés kockázatviselésének kezdetétől (átkötésnél január 1-től) számított 30 napon belül köteles gondoskodni a kártörténeti igazolás áthozataláról és annak adattartalma szerint - a beérkezéstől számított visszamenőlegesen átsorolja a szerződést. Ameddig a kártörténeti igazolást nem szerzik be, vagy nem nyújtja be az ügyfél, addig a szerződés A00 osztályban marad.

Azaz megszűnt az a gyakorlat, hogy az igazolás hiánya miatti, 90 nap utáni M04 osztályba sorolják az ügyfelet.

2008. január 1-től a biztosító, illetve a Kártalanítási Számla kezelője egy biztosítási esemény vonatkozásában dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként legfeljebb 1500 millió Ft összeghatárig köteles a szerződés alapján helytállni, függetlenül a károsultak számától (jelenleg 1250 millió Ft a limit).

Káresemény esetén a károsult továbbra is az esetet - annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. A határidő elmulasztása esetén - kivéve, ha a károsult bizonyítja, hogy az önhibáján kívül történt - a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei a káresemény bekövetkezése és a káresemény bejelentése közötti időszakra a biztosítóval, a kárrendezési megbízottal, a levelezővel, a Kártalanítási Számla kezelőjével, a kárképviselővel és a Nemzeti Irodával szemben nem alkalmazhatók. Tehát előbb nevezettekkel szemben a késedelmikamat-követelési jogát a mulasztó ügyfél csak a (késedelmes) bejelentés megtétele időpontjáig veszíti el.

A kárrendezési eljárás időtartamára vonatkozóan új szabály, hogy a biztosító köteles a kártérítési igény benyújtásától számított három hónapon belül a károsultnak kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni azokban az esetekben, amelyekben a felelősség nem vitás és a kárt összegszerűen megállapította, vagy indoklással ellátott választ adni a kárigényben foglalt egyes követelésekre azokban az esetekben, amikor a felelősséget nem ismeri el, vagy az nem egyértelmű, vagy a teljes kárt összegszerűen nem állapította meg.

Az új kgfb szerződés érvényességének feltételévé válik, hogy év végi átkötéskor, illetve a nem üzembentartó-váltás miatti szerződéskötés eseteiben az üzembentartó bemutassa a szerződéskötés által érintett biztosítási időszakot megelőző biztosítási időszakra és - amennyiben a szerződéskötésre nem a tárgyévi biztosítási időszak kezdő napját megelőzően kerül sor - a tárgyévre vonatkozó díjfizetések bizonylatait, vagy a fedezetet nyújtó biztosító díjfizetést tanúsító igazolását. Tehát a díjfizetés igazolásának, illetve az elmaradt díj megfizetésének hiányában érvényes (új) szerződés nem köthető.

A jogszabály-módosítással megszűnt a "keresztféléves" megfigyelési időszak. A megfigyelési időszak tehát immár nem az adott biztosítási évet két évvel megelőző július 1-jétől a biztosítási évet megelőző év június 30-áig tart, hanem az a biztosítási évet közvetlenül megelőző biztosítási időszakkal (naptári évvel) egyezik meg. Így a megfigyelési időszak a biztosítási évet két évvel megelőző év július 1-jétől a biztosítási évet megelőző év június 30-áig tart a 2006. június 30-ával záruló időszakig. A biztosítási évet két évvel megelőző év július 1-jétől a biztosítási évet megelőző év december 31-éig tart a 2007. december 31-ével záruló időszakban, illetve a biztosítási évet közvetlenül megelőző biztosítási időszakkal (naptári évvel) megegyezik a 2008. január 1-jével kezdődő időszaktól.

A kgfb szabályozás módosításával meghatároztak több olyan fogalmat is, amely segíti az ügyintézést: súlyos személyi sérülés, ismeretlen gépjármű, forgalmi engedély. Az eddigiektől eltérően a Kártalanítási Számla kezelője az ismeretlen gépjárművel a károsult gépjárműben okozott kárt abban az esetben megtéríti, ha az ismeretlen gépjárművel okozott baleset halállal vagy súlyos személyi sérüléssel jár.
A jogszabályi rendelkezésekre tekintettel - miszerint a közzétételnek csak a végső időpontját, illetve az év vége és a felmondás benyújtása közötti legrövidebb időtartamot határozták meg - a biztosítónak lehetősége van díjtarifáját október 30-a előtt bármikor (de legkésőbb akkor) meghirdetni, illetve az ügyfélnek is lehetősége van jóval az év vége előtt - akár azt több hónappal megelőzően is - felmondani a szerződését. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)
2007.10.12.

Hirdessen Ön is itt eTarget linkek létrehozása  
  Hírlevél kérés  
Kötelező Biztosítás 2008
Kötelező biztosítás, GFB kötés részletesen 2008 (ajánlat)
Kötelező GFB információk 2008 (ajánlat)
190/2004. (VI.8.) Korm. rendelet a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról

Több biztosító link 2008 >>>

LogSped
Tel.: 06/62/314-692, 06/62/449-783
Mobil: 06/30/380-7333
E-mail:logsped@logsped.hu
Copyright © LogSped