Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Dél-alföldi Regionális workshop

Kapcsolódó oldal:
  


Az Ipari Parkok Dél-alföldi Regionális workshopja

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (DA-RIÜ Khe.) szervezésében tegnap Szegeden, megrendezésre került az Ipari Parkok Dél-alföldi Regionális workshopja.

A redezvény célja az ipari parkok és a parki vállalatok fejlesztési lehetőségeiben bekövetkező változások felmérése, a felmerülő javaslatok összegyűjtése, a parki menedzsment és betelepült cégek szolgáltatási, képzési igényeinek felmérése volt.

Ipari Parkok Regionális workshopja Szeged 2009 03 19 videó


Ipari Parkok Regionális workshopja Szeged 2009 03 19 képA résztvevőket Dr. Molnár IstvánDél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. igazgatója köszöntötteAz program szerint, az előadások-prezentációk a következő témakörökben hangzottak el.

1. A válság és a régió
Balogh László, ügyvezető igazgató; Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

A prezentációt a DARFÜ Kht. munkatársai: Tóth Róbert csoportvezető és Csaba-Papp Kornélia projektmenedzser, a Válságkezelés a Dél-Alföldi régióban elnevezéssel adták elő:

Az előadás során, a válságkezelés szempontjából a hangsúlyt a támogatási és pályázati rendszerekről, a lehetőségekről és azok feltételeiről tájékoztatták a konferencia résztvevőit.

Kifejtették, hogy a régió gazdasági vonzerejének növelése céljából a kiírt pályázatok prioritásai:

- az ipari parkok, ipari területek fejlesztésére,
- inkubátorházak infrastrukturális fejlesztésére,
- az új pályázatok az egyedi regionális ipartelepítésre,
- a vállalkozások telephely fejlesztésére,
- külön alapokból, a regionális vállalkozásfejlesztésre,
- az üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott fejlesztésére a kistérségekben,
- a vállalkozások fejlesztésére alapszintű tanácsadással, mentor tanácsadás igénybevételével,
- klaszterek, vállalati együttműködések kialakítására,
- klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése,klaszterek közös eszközbeszerzése.
Külön kitértek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap decentralizált pályázati konstrukciók a Dél-alföldi Régióban, valamint a 2007-2008.évi Baross Gábor Programtámogatási rendszerek bemutatására.

2. A válság hatása a vállalkozásokra, állami beavatkozások
Czágler Péter - főosztályvezető; Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Bevezetőjében, Czágler úr kiemelte, hogy a világ pénzügyi és gazdasági válság kialakulásával, a vállalatok gazdálkodását napjainkban, alapvetően a likviditáshiány, bizalomhiány, kockázatkerülés jellemzi.

Ezekhez, veszélyek társultak a vállalkozások mőködésében:

gyengülő forintárfolyam a tőkekivonás miatta pénzügyi kockázatok nőttek
- korlátos finanszírozási lehetőségek
- a reálpiacok beszűkülése
- hazai és export téren egyaránt
- lánctartozások növekedése, tömeges fizetésképtelenség.
Ennek az állapotnak, tendenciáknak a leküzdésére kormányzati kezdeményezések, intézkedések fogalmazódtak meg, amelyek céljai a vállalkozásokat élénkítő, támogatási programok megvalósítása, amelyek megteremtik, javítják a versenyképes üzleti környezetet.

A továbbiakban, ismertette a kormányzat intézkedéseinek, a válságkezelő és gazdaságélénkítő intézkedéseinek kiemelt beavatkozási területeit, tartalmát:

1. Pénz
- Új Magyarország Fejlesztési Terv átcsoportosítása
- Új a válság hatásait csökkentő konstrukciók, támogatások
2. Munkahely-megtartás
- Térségi válságkezelő alap kidolgozása
- Adó és járulékrendszer átalakításával a munkahelymegtartás támogatása
- Új ösztönzők a munkaintenzív vállalkozások betelepülésére
3. Piac
- Gazdaságdiplomáciai offenzíva (Kína, Balkán, Oroszország, Közel-Kelet)
- Exportösztönző szolgáltatás (ITDH)
- Beszállítói programok (Mercedes mintájára)
- Belföldi keresletélénkítés (unió által támogatott projektek).
4. Versenyképes üzleti környezet
- Bürokrácia-csökkentés
- Húzóágazatok iparági stratégiájaA válság hatásait csökkentő konstrukciók, támogatások
- Kedvezőbb, támogatott hitelfeltételek (kamatszint, banki költségek korlátozása).
Hitelprogramok
- a vállalkozások könnyebb hitelhez jutása érdekében
- Hitelképes vállalkozások körének kibővítése
- Banki likviditáshoz történő hozzájárulás
Hitelgarancia
- hitelgarancia igénybevételével könnyebb a forráshoz jutás, mivel a bankok kockázata csökken
Kockázati tőke

Kamattámogatás
- a vállalkozások finanszírozási költségeinek csökkentése
EU-s pályázatok
- a beruházási/fejlesztési kedv növelése, fenntartása
Munkahelymegőrző programok
- A munkahelymegőrző támogatások mértéke, feltételei
- Adminisztratív tehercsökkentési és közigazgatási eljárás egyszerűsítési kormányzati program
- Telepengedélyezési eljárások felülvizsgálata
- Partnerségi együttműködés az üzleti szektorral
- Iparági stratégiák.
Tudásalapú, nagy növekedési és FDI vonzó képességgel rendelkező ágazatok kijelölése, és fejlesztéspolitikai fókuszú stratégiára alapozott akcióterveinek kidolgozása.

Kiemelt ágazatok:
- Járműipar
- Gyógyszeripar
- Biotechnológia
- Informatika
Magyar Logisztikai Stratégia:
célja, hogy 2013-ra Magyarország az Ázsia és Európa közti áruforgalom szempontjából a közép-kelet-európai térség egyik regionális logisztikai szolgáltatásokat nyújtó központja legyen.

3. Fejlesztés, mint a kitörés eszköze
Dr. Lippényi Tivadar, elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási és Technológia Hivatal

Ehhez az előadáshoz illik a következő gondolat:

Mahatma Gandhi:

"Elegendő a világunk, hogy az ember szükségleteit kielégítse, de arra nem, hogy a kapzsiságot is."

PROBLÉMÁK
- A korosodó népesség hatása a munkaerőpiacra és a nemzeti költségvetésekre (nyugdíj rendszer, egészségügy, szociális szolgáltatások)
- A szegénységből adódó problémák (a változó helyzethez való alkalmazkodás képessége alacsony, a felzárkózásra váró régiókban a tudásszint alacsony, szociális feszültségek)
- Helyi identitás, protekcionizmus, xenofóbia
. GLOBALIZÁCIÓ
- Kína és India szerepe – új értékek
- A multinacionális cégek befolyása
- Új gazdasági központok – nem biztos, hogy egyeznek a földrajzi, történelmi határokkal
- Nemzeti költségvetés és közösségi célok.
KIHÍVÁSOK
- Életminőség: élelmiszer minőség, egészségügy, tiszta víz, tiszta levegő, tiszta energia
- Környezetterhelés, a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés és annak ára
- Szuburbanizáció, a közellátás infrastruktúrájának növekvő költségei
ERŐFORRÁSOK
- A technológiai fejlődés, a technológiai korlátok eltűnése, és a társadalmi befogadás
- Az emberi erőforrások: Kreativitás, alkalmazás és gyakorlat
- A tudásgazdasághoz tudásbefogadó társadalom kell
- Digitális műveltség, tárgyi tudás
Fenntartható fejlődés és innováció

Erőforrás gazdálkodás
- Megújuló és alternatív energia, energiatakarékosság
- Nyersanyag takarékosság, újrahasznosítás
- Pénzügyi források
- Tudásforrások
Fenntarthatóság és innováció

- Nincs fenntartható fejlődés innováció nélkül.
- Másfelől az innováció - ha nem torz, nem önpusztító - eleget kell, hogy tegyen a fenntarthatóság követelményének.
- Mindaz, amit gondolkodással és alkotással létrehozunk, közvetve, vagy közvetlenül a javunkat kell, hogy szolgálja.
Mit tegyen a K+F+I politika a fenntartható fejlődésért?

- Biztosítson szabad utat az innovációnak
- Erősítse a tudományok, valamint a környezet és fenntartható fejlődés kapcsolatát
- Ösztönözze a rendszerszemlélet alakítását
- Mozdítsa elő az energiatakarékos fejlesztéseket
- Támogatása a megújuló energiaforrások kutatását
- Működjön közre az etikai, erkölcsi fejlődésben.
A KTI által megfogalmazott és még 2007-ben elfogadott alap stratégiai célok - a tudásnak és a innovációnak a magyar gazdaság hajtóerejévé kell válnia:

- Tudásbázis erősítése, tehetséggondozás, tudományos utánpótlás támogatása
- K+F eredmények üzleti hasznosítása
- Innovatív vállalkozások számának növelése, vállalati innováció ösztönzése
- Nemzetközi, EU-s K+F együttműködésben való intenzívebb részvétel
A KTI Alap stratégiai céljai, fő szempontok
:
- Stabilitás
- Átláthatóság, nyilvánosság
- Szakmaiság
- Gyorsabb ügyintézés
- A szellemi és anyagi erőforrások fókuszálása, az elaprózódás megakadályozása, szinergiák kihasználása
- Fokozottabb ellenőrzés

Egy jól működő innovációs rendszerhez a következőket kell biztosítani:

- Megfelelő gazdasági és gazdaságpolitikai környezet
- Pályázati források
- Átgondolt és megvalósítható innovációs stratégiák
- Megvalósítható programok és pályázatok
- Átgondolt és jól működő folyamatok az innovációs programalkotás, a pályáztatás és a szerződéskezelés területein,
- Jól (együtt)működő, szakmailag felkészült és elkötelezett (regionális) innovációs szervezetek
- Részletes, interaktív tájékoztatás a potenciális partnerek felé
- Jó partnerek (tájékozott, felkészült, fegyelmezett a végrehajtásban és beszámolásban).
Viszont ez nem elegendő a következők az innováció társadalmasítása nélkül.

Az alapszíntű oktatástól a tudományos ismeretterjesztésig minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a társadalomban tudatosítsuk, hogy a tudás, kreativitás, innováció és vállalkozó kedv nélkül nincs gazdasági fejlődés és nincs forrása a jobb életminőségnek.

4. Képzések, igények feltérképezése
Somogyi Miklós - stratégiai igazgató, Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Integrátor Szolgáltató Centrum Kft.

Somogyi Miklós igazgató úr emlékeztetett Henry Ford egy mondására:

"Aki a tanulást abbahagyja, az öreg.
Legyen akár húszéves, akár nyolcvan."

A képzesekre, különböző képzési formák állnak rendelkezésre:

- Graduális képzés
- Posztgraduális képzés
- Tanfolyamok, tréningek
- Távoktatás
- Irányított tapasztalatcsere
- Gyakorlati képzés
- Kevert módszerű képzésLétezik olyan oktatási, képzési módszer, amelyik szinte korlátlan rugalmasságot biztosít a fejlődni, tanulni vágyóknak.
Ez nem más, mint az élethelyzethez igazított tanulás.

Az élethelyzethez igazított tanulás előnyei, hogy a tanuló:
- saját tanulási célja szerint,
- saját időbeosztásában,
- különféle tanulási módszerek között választva,
- folyamatos önellenőrzési lehetőséggel,
- folyamatos visszajelzések mellett tanul.
Tehát, lényegében nem képzésekre van szükség, nem tanulásra van szükség, hanem a képzés, a tanulás eredményére!

Ez a tanulási/tanítási technológia:
- kiszámítható ráfordítással - előre meghatározható eredményre vezet.
Az élethelyzethez igazított tanulás:
- minden olyan tanulásra alkalmazható, amikor a tanulás célja egy adott kompetencia elérése
- (A kompetencia gyakorlatban hasznosítható tudás a működtetéséhez szükséges motivációs háttérrel)
- a tanulási cél elérése (az előre kitűzött színvonal elérése) objektív és megbízható módon mérhető, igazolható
- a tanulási folyamat (anyagi és időbeli) ráfordítása előre kiszámítható
- a lemorzsolódás csekély: a tanulási kudarc szinte kizárt.
Az élethelyzethez igazított tanulás különösen alkalmas azokra az alkalmazásokra,
- ahol a résztvevők előképzettsége, képességei és indíttatása eltérő,
- ahol ellenőrzött, gyakorlati tudásra kell szert tenni,
- eltérő helyszínen és időbeosztásban (illetve ahol gondot vagy túl magas ráfordítást jelentene az azonos helyszínen és időpontban megtartott képzés),
- és ahol mégis olyan képzésre van szükség, amely a tartalmában, módszereiben és színvonalában összehangolt módon valósul meg.
Az élethelyzethez igazított tanulás megjelenési formája:
- tankönyv, tananyag;
- a legegyszerűbb irodai számítógépen is működő számítógépes segítségnyújtó rendszer, amely másolható: hazavihető, bárhol használható;
- mobil munkaállomás (bejelentkezés szerint tanulói, tanári, szerzői stb. munkahely).
Somogyi Miklós Úr az előadását Eötvös József bátorító üzenetével zárta le:

"Az élet viharaival szemben olyan légy, mint a madár, amely, ha a fát kivágják alóla, nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll."

5. Regionális és interregionális innovációs szolgáltatások
Dr. Molnár István - igazgató; Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Khe.

Előadásában, Dr. Molnár István Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség, a 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” elnevezésű projekt megvalósítójának a feladatrendszerét, munkáját, szolgáltatási területeit mutatta be.

A feladatok, szolgáltatások elsődleges célcsoportját a Dél-alföldi Régióban elhelyezkedő, vagy projekttel rendelkező innovációs szereplők alkotják, azonban a DA-RIÜ Khe. a régióhoz nem kötődő innovációs szereplők számára is nyújt szolgáltatásokat.
A szolgáltatások eredményeként létrejövő kapcsolatok lehetnek regionális és interregionális jellegűek.
Az interregionális kapcsolatok viszont kiterjedhetnek más hazai régiókra, lehetnek határmentiek, európai vagy akár globális szintűek.

A szolgáltatások, alapvetően a következő csoportokba oszthatóak:

1)Regionális innovációs stratégiai tervezés
2)Innovációmenedzsment koordináció
3)Kommunikáció, kapcsolattartás, hálózatépítés
4)Innovációs adatbázis menedzsment
5)Forrásigény menedzsment, koordináció
6)Nemzetközi programok
1. Regionális innovációs stratégiai tervezés

1.1. A Regionális Innovációs Stratégia (RIS) felújítása
1.2. A RIS operatív tervének kidolgozása
1.3. Vitanapok szervezése a RIS és az operatív terv vonatkozásában
1.4. Más regionális tervezési anyagokkal való összhang biztosítása.


2. Az innovációmenedzsment koordináció (I.)

2.1. A szellemi tulajdon tanácsadási tevékenység koordinációja- cégek, szakértők nyilvántartásba vétele a szakértői adatbázis számára;
- a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadási igények közvetítése;
- a szellemi tulajdon menedzsmenttel kapcsolatos oktatás, képzés szervezése;
- a szellemi tulajdonnal kapcsolatos alapszintű tanácsadási tevékenység.
2.2. A technológia-transzfer tanácsadási tevékenység koordinációja- a szakértői adatbázisban cégek, szakértők nyilvántartása;
- a technológia-transzfer tanácsadási igények közvetítése;
- a technológia-transzferrel kapcsolatos oktatás, képzés szervezése;
- a technológia-transzferre vonatkozó alapszintű tanácsadási tevékenység;
- tájékoztatás nyújtása szakmai eseményekről hírlevelek formájában.
2. Az innovációmenedzsment koordináció (II.)

2.3. A start-up menedzsment- a Projektfejlesztő Műhelyből eredő ötleteknek vállalkozások keretében történő megvalósításához kapcsolódó alapvető tanácsadás;
- üzleti oktatás/képzés szervezése.
2.4. A projektgenerálás- Projektfejlesztési Műhely működtetése;
- projektfelmérő interjúk készítése;
2.5. A klasztermenedzsment- kapcsolattartás a meglevő klaszterekkel, valamint klaszterfejlesztő műhely működtetése a régi és a leendő klaszterek számára.
2.6 Egyéb rendezvények (tematikus workshop, egynapos és háromnapos képzés stb.).

3. Kommunikáció, kapcsolattartás, hálózatépítés
- honlap működtetése;
- innovációs témájú kiadványok terjesztése;
- hálózatok és konzorciumok szerveződésének elősegítése a DA-RIÜ Khe. adatbázisának felhasználásával;
- az innovatív gondolkodás és magatartáskultúra elfogadtatása és népszerűsítése a Dél-alföldi Régióban.
4. Az innovációs adatbázis menedzsment
- az innovációval érintett célcsoportokra vonatkozó adatgyűjtés;
- innovációs adatbázis működtetése;
- Innovációs Hírlevél küldése;
- innovációs partnerközvetítés;
- innovációs információs pont hálózat működtetése.
5. A forrásigény menedzsment, koordináció
- igényfelmérés;
- az eredményeknek a RIS-be történő integrálása;
- a döntéshozók tájékoztatása a felmerülő igényekről;
- a döntéshozók dokumentumainak előzetes véleményezése;
- javaslatok készítése a döntéshozók számára (együttműködésben a DARFÜ-vel).
6. Nemzetközi programok

6.1. Az általános feladatok:
- a nemzetközi projektek közvetítése és menedzselése;
- a nemzetközi projektekhez külföldi partnerek felkutatása és brókerrendezvényeken való részvétel;
- a nemzetközi partnerek/szakértők hazai rendezvényeken való közreműködésének ösztönzése;
- megkeresésére információszolgáltatás biztosítása nemzetközi és európai uniós hálózatok felé.
6.2. Egyedi pályázatokhoz és szakmai szervezetekhez kapcsolódó feladatok ellátása:
- kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel (TII, ASTP, LESI);
- nemzetközi innovációs programok monitorozása.
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
- célja az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása (közlekedés, kommunikáció, természetvédelem), valamint a társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben (pl. innovációs együttműködések révén)
- támogatásra jogosultak köre: non-profit szervezetek (beleértve a helyi önkormányzatokat is)
- a projektpartnerek között legalább egy magyarországi és egy romániai partnernek kell lennie a jogosult támogatási területről
- a projektek az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Magyarország és Románia társfinanszírozásával valósulnak meg.
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
- célja, hogy elősegítse egy fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező harmonikus és együttműködő régió létrehozását, amelyben a kulturális és természeti örökséget közösen menedzselik, az üzleti, oktatási, kutatási és kulturális együttműködések erősödnek és növekszik a foglalkoztatottság
- támogatásra jogosultak köre: közintézmények, közjogi intézmények és magánjog hatálya alatt létesült intézmények, amelyek nem profitorientált szervezetként a magyar-szerb határ két oldalán, a támogatásra jogosult területen tevékenykednek
- a határ magyar és szerb oldaláról egyaránt be kell vonni partnereket az egyes projektekbe
- összesen 16,608 millió euró uniós forrás áll rendelkezésre 2010-ig.
Az előadás-sorozat befejeztével, Dr. Molnár István, a Dél-alfoldi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. Igazgatója összegezte a prezentált témákat, kiemelte azok leglényegesebb elemeit, üzeneteit.

Ezt követően, a workshop résztvevői között kötetlen szakmai beszélgetésre, véleménycserére került sor.
(logsped)

További információk:

DA-RIÜ  


2009.03.20.