Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Innováció a Közlekedésben

Kapcsolódó oldal:  Innováció a Közlekedésben workshop


Szegeden a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (DA-RIÜ Khe.) szervezésében tegnap neves szakemberek, kutatók, fejlesztők rendkívül színvonalas és egyben aktuális témájú előadásokat tartottak. Szó volt a közlekedés egyes területein az innováció helyzetéről az elért eredményekről és a megvalósítással kapcsolatos problémákról.

Innováció a Közlekedésben workshop
Innováció a Közlekedésben Szeged 2009 03 11 videó


Innováció a Közlekedésben Szeged 2009 03 11 képgaléria


  A workshopot Dr. Dózsa Gábor, Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgató nyitotta meg és moderálta.

A workshop levezetése során, az egyes témakörökben elhangzott előadásokat, prezentációkat Dr. Dózsa konkrét gyakorlati tapasztalatokkal, jövöbe mutató kommentárokkal gazdagította.

A workshop témái - függetlenül a jelenleg zajló pénzügyi és gazdasági válságtól - rendkívül aktuálisak voltak. Olyan megoldásokról szóltak, amelyek nem csak, hogy korszerűsítik a közlekedés egyes szegmenseit, hanem rendszerszemlélettel átszőve annak egészére - társadalmi szinten is - pozitív irányban hatnak. A megoldások rendszerszerű alkalmazása - nyugodtan megállapítható - nem csak hosszútávon, de rövid távon is közvetlenül hozzájárulnak a gazdasági válság leküzdéséhez.

Csongrád Megye Közúti Közlekedésrendszerének felépítése
témájú előadását Dr. Szeri István, a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója tartotta meg.
Előadásában bemutatta Csongrád Megye közlekedési hálózatának állapotát, annak gazdasági, közlekedési, közlekedésbiztonsági szempontból, a kritikus csomópontjait, az egyes közlekedési alágazatok kapcsolódási lehetőségét, hazai és nemzetközi jelentőségét, a szükséges feljlesztési irányokat. Ismertette a jelenleg folyamatban lévő beruházások, fejlesztések állapotát, azok jövőbeni hatásait.

A továbbiakban, bemutatta a közúti személyszállítási rendszereket helyi és helyközi viszonylatban.
Előadásában hangsúlyozta a rendszer szolgáltatásainak technikai, szervezés-technológiai és minőségi fejlesztési irányzatait.
Dr. Szeri külön kifejtette a járművek meghajtására használt környezetkímélő, alternatív energiák jelentőségét.

Szeged elektromos tömegközlekedésének fejlesztése 2008-2011 között
Dr. Németh Zoltán Ádám - szakértő, a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. ismertette a Villamos-és trolibusz közlekedés Szegeden 2008-2011 - EU nagyprojekt tartalmát, annek ediggi megvalósítását.

Előadásában kiemelte, hogy a projekt alapvető célja, hogy Szeged európai színvonalú közlekedési rendszert valósítson meg. A projekt oljan megoldásokat tartalmaz, amelyek illeszkednek a város arculatához és az utazóközönség igényeit maximálisan elégíti ki. Funkcionalitásával, korszerű műszaki megoldásaival mind az infrastruktúra, mind a járművek terén pedig a projekt megvalósítása környezetbarát, energiatakarékos és hatékony tömegközlekedési rendszer kialakítását segíti elő.

Az elektromos közlekedés fejlesztésének egyes elemeit a következő ábrák-látványtervek szemléltetik:

Hálózat:

Innováció a Közlekedésben workshop


Rókusi Körút-Kossuth Lajos Sugárút csomópont átépítése:

Innováció a Közlekedésben workshop


A 2-es villamos vonalának kiépítése:

Innováció a Közlekedésben workshop


Az Indóház Tér átépítése keretén belül, a villamos vonal és megálló látványterve:
Innováció a Közlekedésben workshop


Korszerű villamosok beszerzése:

Innováció a Közlekedésben workshop


Korszerű trolibuszok beszerzése:

Innováció a Közlekedésben workshop


A projekt egyik célja, hogy a közösségi közlekedési rendszer funkcionalitásával, szolgáltatási színvonalával motiválja az embereket, hogy mind többen a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A projekt kialakítása során, különösen fontos cél volt a belváros tehermentesítése. Ehhez hozzájárul az, hogy a troli-és villamos vonalak átszelik a belvárost, így könnyen elérhetőek a fontosabb utazási irányok.

Innovatív megoldások alkalmazása logisztikai rendszerek hatékonyságának növelésére
Popovics Gergely, Dr. Pfeiffer András - MTA SZTAKI

Előadásukban olyan megoldásokat mutattak be, amelyek a logisztikai műveletek összehangolását, a folyamatok optimális lebonyolítását eredményezik. A megoldások bemutatása során külön hangsúlyt fektettek a logisztikai rendszerek modellezésére.

Kiemelték, hogy a számítástechnika teljesítőképességének rohamos növekedése teret nyitott számos olyan módszertan gyakorlati adaptálására, amelyek hatékonyságát különböző innovációs projektek igazolták. A tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a megoldások logisztikai célú alkalmazásával szemben komoly szkepticizmus tapasztalható.

Napjaink logisztikai rendszerei és folyamatai bizonytalanságokkal terheltek, a rendszerek irányítására, valamint a folyamatos változtatások követésére és kezelésére a hagyományos, intuitív jellegő módszerek nem elég hatékonyak. Az irányítási problémák nagy részére igaz, hogy a lehetséges megoldások halmaza sokszor kezelhetetlenül nagy. Emiatt az olyan számítási kapacitást igénylő matematikai problémák megoldására, mint pl. a termelésütemezés, szállítástervezés, útvonaltervezés, nélkülözhetetlen a matematikai, számítástechnikai segítség.

Napjainkban, a kutatók jelentős része érdeklődik az egyik legújabb tudományterület, a mesterséges intelligencia iránt.

A logisztikai problémák megoldásában, a fejlesztések megvalósításában a mesterséges intelligencia megoldásokat használó kereső algoritmusok nyújtanak nagy segítséget. Az ilyen elven mőködő kereső algoritmusok igen hatékonyak olyan problémák megoldásában, amelyek struktúráját nehéz matematikailag leírni, viszont a lehetséges megoldások egymással egyértelműen összehasonlíthatók az előre meghatározott optimumnak való megfelelésük alapján. Ezen kívül alkalmasak arra, hogy nagy keresési térben belátható időn belül közel optimális megoldást szolgáltassanak. A logisztikai problémák többségére - mint pl. útvonaltervezés, termelésütemezés, rakodástervezés stb. - jellemzik az előbb említett tulajdonságok, valamint esetükben általában elegendő egy közel optimális megoldás megtalálása.

A tapasztalatok alapján egyre inkább beigazolódni látszik, hogy az innovációs kutatások a jövőben meghatározó szerepet játszhatnak a logisztikai rendszerek fejlesztésében. Az újszerű módszerek ilyen módon történő implementálása, tesztelése lehet tulajdonképpen az egyetlen út, hogy a gyakorlat megismerhesse, mi több használhassa és a "saját bőrén" is megtapasztalhassa az azokban rejlő megtakarítási lehetőségeket. Számos elméleti módszer, eljárás kiváló lehetőségeket rejt magában, de talán kijelenthető, hogy ezek a gyakorlatban történő elterjedéséhez és elfogadottságához számos pilot projektnek és példaértékű alkalmazásnak kell születnie.

Új technológiai fejlesztések - Korszerű kompozit anyagok
Dr. Belina Károly - egyetemi tanár, szakcsoportvezető, mb. dékán, Kecskeméti Főiskola, Fém- és Műanyag feldolgozó Technológiai Intézet

Előadásában, Dr. Belina rámutatott, az élet minden területén, a legközönségesebb használati cikkektől kezdve, a gyógyászatban, az iparban, az űrtechnikában, stb. alkalmazásra kerülnek a korszerű kompozit anyagok és mind elterjedtebben helyettesítik a "hagyományos" anyagokat. Ez annak köszönhető, hogy a legkülönbözőbb kompozit anyagok előállításának technológiájával olyan tulajdonságok érhetőek el, amelyek számos előnyt eredményeznek a hagyományos anyagokkal szemben.

Ha betekintünk pl. egy személygépkocsiba, mindenütt kompozit anyagokból készült alkatrészekre találunk.

Innováció a Közlekedésben workshop


A kompozit anyagok alkalmazásának főbb előnyei: a fémek helyettesítése, az integrált szerkezetek kialakítása, kevesebb élő munka, kisebb tömeg, egyszerűbb feldolgozás, szabadabb tervezés, nagyobb termelékenység.

Innováció a Közlekedésben workshop


Hogy mi is a kompozit anyag, nincs egységes értelmezés, viszont általános felosztásban azok erősített anyagok, egyfázisú - saját erősítés, többfázisú - pl. üvegszál erősítés.
Dr. Belina a továbbiakban részletezte a különböző kompozit anyagok összetevőit, tulajdonságait, alkalmazási területeinek sajátosságait.

Új technológiai fejlesztések - Bemutatkozik az Innovatív kerékpár
Dr. Lantos Mihály - partner, ügyvezeti igazgató, magyar és európai szabadalmi ügyvivő, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Dr. Lantos Mihály, előadásában a kerékpárak fejlődését és a kerékpár használatának mind nagyobb elterjedését mutatta be.

Európában, ma már eléggé fejlett kerékpárút hálózat épült ki, viszont a nemzeti és uniós pályázati rendszerek továbbra is kiemelten kezelik a kerékpárutak építésének a támogatását. Az európai hálózatot jól illusztrálja a következő ábra:

Innováció a Közlekedésben workshop


A kerékpár használatának az elterjedése mind hangsúlyosabb, ami számos tényezőnek az eredménye. Ezt a tendenciát mutatják a következő ábrák is:

A világ kerékpár és gépjármű gyártása 1950-2007

Innováció a Közlekedésben workshop


Az EU-ban szintén tapasztalható a kerékpár használatának mind nagyobb elterjedése:

Innováció a Közlekedésben workshop


Dr. Lantos, előadása során bemutatta a kerékpár fejlődését is. Ennek keretén belül, egy rendkívül érdekes fejlesztést is bemutatott, a StringBike hajtóművel ellátott kerékpárt.

Hagyományos, "láncmeghajtású" korszerű kerékpár:
Innováció a Közlekedésben workshop


A StringBike:
Innováció a Közlekedésben workshop


Innováció a Közlekedésben workshop


Dr. Lantos elmagyarázta, hogy az új, egyedülálló fejlesztés teljesen eltér a hagyományos láncmeghajtás alkalmazásától melyből számos előny származik.

A stringbike főbb előnyei: sima hajtás, hatékony hajtásélmény, jó hatásfok, szennyeződésre és kopásra nem romló hatásfok, az áttétel változtatása fokozat-mentesen vagy kis fokozatokban lehetséges, sebességváltás bármikor lehetséges, nem csak tekerés közben, hanem álló helyzetben is és gurulás közben is.
Az új fejlesztésű kerékpáron, a workshop résztvevői egy kört is tehettek, élvezve annak tulajdonságait.

Környezetvédelmi fejlesztések valamint a Bajai vízi-logisztikai központ feladatai
Nagy László - ügyvezető, Bajai Országos Közforgalmú Kikötő Kft.

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötő Kft. ügyvezetője bemutatta a kikötő eddigi fejlődését, státuszát, jelentőségét és lehetőségeit.

A Bajai Kikötő egyben az Országos Logisztikai Központok Hálózatának része. Intermodális áruforgalmat bonyolíthat le annak köszönhetően, hogy a logisztikai szolgáltatások kínálatában jelen vannak a vízi, vasúti, közúti, valamint a kombinált árufuvarozás is. Jelentős tény az is, hogy RO-RO technológiára kifejlesztett infrastruktúrával rendelkezik, de sajnos, a forgalma ezen a terminálon elenyésző.
Az áruféleségek közül amelyeket a kikötő mint logisztikai szolgáltató központ feldolgoz, döntően a mezőgazdasági termények és termékek szerepelnek, de rendelkezik olyan infrastruktúrával, berendezésekkel, eszközökkel, hogy az árufajták széles skáláját kezelni tudja.
A továbbfejlesztésben, az árukezelés mellet, nagy hangsúlyt fektetnek a víziturizmus fejlesztésére is.

Járműbiztonság és biztonsági fejlesztések
Prof. Dr. Palkovics László - ügyvezeti igazgató, Knorr - Bremse Fékrendszerek Kft.

Dr. Palkovics egy igazán jövőbemutató előadást prezentált, amelynek témaköre olyan megoldásokról, fejlesztésekről szól, amelyek hatékonyan növelhetik a közlekedés, a járművezetés biztonságát.
A fejlesztések a közlekedési balesetek, veszélyes helyzetek okainak az elemzésén alapulnak. A megoldások lényege abból indul ki, hogy először is a járművet, annak elemeit és a gépjárművezetőt egy összetett rendszernek tekintik.

A gépjármű irányításának esetleges hibáiból (fékezés, kormányzás, követési távolságtartás, stb.) vagy külső körülményekből adódó hatásokból (útviszonyok, veszélyes útpadka, stb.) adódó veszélyes, balesethez vezető helyzetek megoldása céljából meghatározzák, melyek azok a lehetséges irányítási rendszerelemek, amikor bizonyos műszaki megoldásokkal be lehet avatkozni a gépjárművezető munkájába.

Ezeket a megoldásokat alapjában véve két csoportba osztják: műszaki megoldások amalyek automatikusan segítik a gépjárművezetőt, hogy elkerülje a balesetet, és megoldások, amelyek a gépjárművezetőt "kiiktatják" a rendszerből, és a berendezések veszik át az irányítást. Ez ma már, az elektronika és a számítástechnika fejlettségi szintje lehetővé teszi.
Egyik jellemző példa a biztonságos követési távolság betartása. A következő video ezt jól szemlélteti:Ilyen megoldások a jármű-gépkocsivezető redszerének számos más elemeire is alkalmazhatóak: kormányzás (sodródás, irányvesztés esetén), fékezés, motorvezérlés, stb.

Alternatív üzemanyagok - Biodízel napjainkban: technológiai megoldások, lehetőségek és problémák
Dr. Halász János - Egyetemi Docens, Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Egy sokatmondó idézettel kezdte Dr. Halász János az előadását:
"A kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő,
s az olajkorszaknak sem azért lesz vége, mert elfogy a kőolaj!"
Sheik Yamani (olajminiszter Szaud-Arábia)

Még egy előrelátó kijelentés, senki mástól mint Rudolf Diesel-től még a mult előtti században:
- Az 1894-ben tervezett és megalkotott dízelmotor földi-mogyoró olajjal működött!
- "A növényi olajok motorhajtó-anyagként történő használatának most nincs jelentősége. De eljön majd az az idő, amikor ezek az anyagok legalább annyira fontosak lesznek, mint a kőolaj vagy a kőszénkátrány származékok."

Dr. Halász János hangsúlyozta, hogy az olajellátás, az olajtartalékok végesek, a motorizáció, az ipar pedig mind nagyobb mértékben fejtik ki az olaj iránti igényeket. A környezetszennyezés, a globális felmelegedés a földet, a földi életet mind jobban taszítja a vészhelyzet felé.
Európát illetően többek között három markáns adatot közölt: a közlekedési, szállítási ágazatok által kibocsátott CO2 mennyisége növekszik, aminek 87 %-a származik a közúti járművektől. A közlekedés 98 %-ban az olajellátástól függ. Ha az EU nem tesz semmit, akkor energiaellátásának a külső szállítóktól való függése 2030-ra eléri a 70 %-ot, az olaj esetében pedig a 90 %-ot.

Mi a megoldás?

Egyértelműen, olyan energiák felhasználása, amelyek csökkentik, a minimumra hozzák a környezetszennyezést, ugyanakkor hatékonyságot nem, illetve minimálisan csökkentik.
Már régóta meg vannak a megoldások, újabbak fejlődnek, viszont hiányzik, illetve nem eléggé hatékony a megfelelő gazdaságpolitikai, pénzügyi háttés és a jogi infrastruktúra, hogy ezek a megoldások rendszerszerűen alkalmazásra kerüljenek.

Biodízel és bioetanol gyártás az EU országaiban az összes motor-hajtóanyag felhasználás 0,3 %-át fedezte (2001). 2001-ben 956.000 t volt a termelés. Bizonyos pozitív tendencia azért folyamatosan észlelhető, amelyet a következő ábra szemléltet:

"Bio-motorhajtóanyagok" az Európai Unióban

Innováció a Közlekedésben workshop


Végezetül, Dr. Halász körvonalazta:

AZ ÚJGENERÁCIÓS BIOHAJTÓANYAGOK KIFEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE
- biomasszából az eddig ismerteknél jobb minőségű biomotorhajtóanyagok előállítása
- értékesebb biomotorhajtóanyagok előállítása
- a várható gázolajhiány
- biomotorhajtóanyagok gazdaságos előállítása
- a világméretű glicerin-túlkínálat kikerülése
- a termék minőségbiztosítási követelményeinek költségtakarékos megvalósíthatósága
- kőolajalapú termékekkel versenyképes minőségű és bekerülési költségű biohajtóanyagok előállítása
- költségvetési bevételt (jövedéki adót) nem csökkentő, tehát adóztatható termékek előállítása, stb.

Mit kell tenni a megoldáshoz - a széleskörű elterjedéshez?
- a jövedéki törvény módosítása;
(biomassza eredetű, energetikai célú anyagok kivonása a jövedéki törvény hatálya alól ???);
- az elosztói hálózat (infrastruktúra) kialakítása;
- a rendszer nyíltabbá tétele;
- a használt étkezési sütőolaj és egyéb növényi és állati eredetű hulladék zsírok felhasználásának lehetővé tétele.

Megújuló bioenergia - Energiatakarékos járművek
Dr. Galbács Zoltán - Egyetemi Docens, Szegedi Tudományegyetem

Dr. Galbács Zoltán, előadását szintén egy mottóval kezdte:
A természet javai közül semmit sem tud az ember kémiai átalakítás nélkül hasznosítani, ha nem akar az ősember módján élni! (Így a golyóstoll, szemüveg, kulcs stb. előállításához ugyanúgy kémiai átalakítások sorozatára van szükség, mint a táplálék megemésztéséhez vagy a belélegzett levegő hasznosításához....)
Ha a környezetet védeni, a káros hatásokat mérsékelni szeretnénk, úgy nélkülözhetetlen a kémiai vonatkozások megismerése.

A következő tényekből indul ki:
Fogy a gáz és az olaj!
Drágul a gáz és az olaj!
Elzárhatják a csapokat!
A globális felmelegedés katasztrófához vezet!

Felfedte a lehetőségeket is:
Szélenergia
Vízienergia
Napenergia
Atomenergia
Biomassza (Biogáz, Bioetanol, Növényi olaj)

Dr. Galbács felvetette és mindjárt meg is válaszolta a kérdést:
Van-e elég biomassza?
Naponta és négyzetméterenként 12 g szenet asszimilálnak a növények.
Ez évente Magyarországon elvben 24 millió tonna égethető szén (kőolaj) képződését eredményezné. (Ha 250 vegetációs nappal és az ország teljes területével számolunk!)
Ez 48 milliárd köbméter földgáz (biogáz).

A korlátozó tényezők:
Cukorból, keményítőből alkoholgyártás,
olajos magvakból Diesel üzemanyag csökkenti az élelmiszer mennyiségét!
Lignocellulózból nincs elterjedt technológia!
Talajba vissza kell juttatni szerves anyagokat!
Megoldás a biogáz fejlesztés!!!

Oláh György, Alain Goeppert, G.K. Surya Prakash kutatók új utat javasolnak: kőolaj és földgáz után: A METANOLGAZDASÁG (MKE)
Erre az irányzatra a technológia adott: Szénből, Szén-dioxidból, biogázból és hidrogénnel motorhajtó anyag állítható elő! A hidrogén fejleszthető földgázból, biogázból, szén-víz reakcióval, árammal vízből.
Dr. Galbács jellemezte a mai gépkocsikat:
Bonyolult üzemű, hangos, büdös
Rengeteg anyag, munka, fejlesztés kellett a használható, eladható, hasznot hozó cikk megalkozásához
A lényeg egy évszázad alatt nem változott
Az üzemanyag ötödét haladásra, a négyötödét a környező levegő fűtésére használják

Leszögezte tényként, hogy számos más területen elért eredmények dacára, az emberiség nem alkalmazta a hatásfok növelést az autóiparban?!?

Ennek súlyos következményei lettek:
Háromnegyed évszázadig ólommal tízezer tonna számra szennyezték az utak mentét
A városban lakók élettartamát évekkel rövidítették meg
Szmogriadókat kellett elszenvedni
Hamarabb kiapasztják a kőolaj lelőhelyeket

Van megoldás, amely ismert még 1903 óta: az elektromos autó!
Előnyei:
Csendes, nem szennyező, egyszerű kezelhetőség, kevesebb szerkezet, a fékezési energia hasznosul
Éjszakai árammal feltölthető (legalább az atomerőmű éjszaka is hasznos)
A városi közlekedéshez elégséges
Van akkumulátor, de üzemanyag cellával is működik (pl. metanollal, Oláh G.)
Kiegészíthető (hibrid járműben) Stirling motorral is

Dr. Galbács a következőképpen fogalmazta meg a további előnyöket:
Az "üzemanyag" mindenhol rendelkezésre áll
Nem zárhatják el a csapokat
Kevesebb erőforrást kell igénybe venni a Földön
(Az erőforrásokért nem kell háborúzni!)
Az emberi élet nem rövidül e miatt!

Ezeknek az erőforrásoknak a használatára több megoldás van:
Csak a motorblokkot cserélik le villanymotorra és akkumulátorra
Minden kerékbe kerül villanymotor
Az áramot akkumulátor szolgáltatja
Az áramot külső égésű motor fejleszti
Üzemanyag cella ad áramot
Hibrid megoldás

Végezetül, levonta a következtetést: a megoldás az elektromos autó! (logsped)

2009.03.12.