Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  időben juthatnak pénzükhöz a belföldi fuvarozók

Jelentősen csökkenti a belföldi fuvarozók kiszolgáltatottságát egy új, kihirdetésre váró kormányrendelet tervezete. A fuvarozók végre garanciát kapnak a fuvardíjuk kifizetésére, állásidejüket megtérítik és az útjuk során bekövetkezett árusérülésnél a kártérítési felelősségüket csökkentik. Ezek miatt eddig gyakran perelniük kellett, de a vitás kérdésekben most letisztultabb helyzetet teremt a kihirdetésre váró Közúti Árutovábbítási Szerződésekről szóló jogszabálytervezet (KÁSZ).

Egy 35 éves jogszabályt vált fel a legutóbbi kormányülésen beterjesztett, és elfogadott új közúti árutovábbítási szerződésekről szóló kormányrendelet tervezet, amely kihirdetésre vár és rövidesen hatályba lép. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) annak érdekében, hogy a tervezet a fuvarozók szakmai igényeinek megfeleljen, a  Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületét (NiT Hungary) is felkérte arra, hogy közreműködjön a jogszabály szövegezésében.Az új jogszabálynak köszönhetően az eddig kiszolgáltatott helyzetben lévő fuvarozók nagyobb biztonságba kerülnek, mert jogaikat most könnyebben érvényesíthetik. Az egyik legnagyobb eredményt a kötelező, 30 napos fizetési határidő új KÁSZ-ban történő rögzítése és az inkasszó bevezetése jelenti. Ennek segítségével biztosítható, hogy a fuvarozó időben és garantáltan hozzájusson fuvardíjához. További fontos előrelépés, hogy a leszállított áruval várakozásra kényszerített fuvarozó önköltséget számíthat fel az állásidőre, illetve, hogy az olyan külön tevékenységeket, mint a rakodás vagy a raklapcsere, egyértelműen külön díj ellenében végezze.

Korábban nagy problémákat okozott az is, hogy a külföldi példákkal ellentétben, a magyar fuvarozók belföldön teljes anyagi felelősséggel tartoztak árukár esetén. Most azonban a CMR Egyezmény gyakorlatának megfelelően belföldön is csökkentik a kártérítés mértékét.

Igazodva a fuvarozásban bevett gyakorlathoz, csökkentik a fuvarozó felelősségét a zártrendszerű rakodás fogalmának bevezetésével is. Olyan esetekben, amikor a rakodást a feladó a gépkocsivezető távollétében, annak felügyelete nélkül végzi el, a fuvarozó nem visel felelősséget az áru és a csomagolás állapota, és a fuvarlevélen szereplő, árura vonatkozó adatok tekintetében.

„A NiT Hungary szakmai hitelességének is mérföldköve az új kormányrendelet. Szervezetünk, és a jogalkotói munkában is tevékenyen résztvevő tagjaink a mindennapok során tapasztalt jelenségeket, problémákat vitték magukkal a közös munkába. Ennek eredménye, hogy az új KÁSZ-ban visszaköszön, és szabályozásra kerül minden olyan terület, amely eddig a szabályozottság hiánya miatt a fuvarozó és a megrendelő, vagy címzett közötti állandó konfliktusok, viták és perek táptalaja volt. Az elmúlt időszakban számos intézkedés született, elsősorban a nemzetközi reláció európai uniós versenyhelyzetének erősítése érdekében. Az új szabályozással a belföldi fuvarozók most nagyobb jogbiztonságban dolgozhatnak” – mondta el Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

A NiT Hungary számtalan észrevétellel, szövegszerű javaslattal, és elsősorban a szabályozásra váró részterületek konkrét meghatározásával segítette és támogatta a jogalkotók munkáját. Még a kormányülésre beterjesztett szöveg véglegesítése előtt is szükség volt a véleményükre olyan kérdések tisztázásában, mint a tehergépjármű bérbeadása, a tehergépjárműnek járművezetővel együtt, díj ellenében történő rendelkezésre bocsátása, valamint a tehergépjárművel díj ellenében végzett vontatás fogalomköre.
(logsped)

További információk:

2016.05.25.