Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

ICOMOS-díjas a Szegedi vasútállomás

Kapcsolódó oldal:
  


A 2009-ben készült videó bemutatja a felújított Szeged Vasútállomás épületét és a vasútállomás üzemeltetését.   
(logsped)
2009.12.04.

ICOMOS-díjas a Szegedi Vasútállomás

A Műemlékvédelmi Világnap nyitó rendezvényén ICOMOS-díjat kapott Szeged Vasútállomás felvételi épülete, amelynek felújítását, műemléki helyreállítását és modernizálását példaértékűnek ítélte a szakértő zsűri.Az eredeti, klasszicizáló stílusban felújított, 2005-ben műemlékké nyilvánított épületet két évvel ezelőtt adták át az utazóközönségnek. A helyreállítás során a szakemberek felmérték az eredeti díszítőelemek állapotát, a hiányokat és torzításokat, tisztázták a restaurálás, illetve pótlás lehetőségeit és mértékét. Az ezek alapján készített helyreállítási tervek egyrészt visszaállították az épület külső, valamint a reprezentatív belső tereinek megjelenését is. A műemléki helyreállítás terveit Hajós Tibor építészmérnök és kollégái nagy hozzáértéssel és szakmai alázattal készítették el.A rekonstrukciós munkálatok kronológiája:

1999. - A rekonstrukció előkészítése, az épület műszaki állapotának vizsgálata, az utasforgalom, az utazási szokások felmérése; az állomási szolgáltatások minőség-elemzése, a vasútüzemi helyiségek funkcionális felülvizsgálata. Az építészeti értékek védelme érdekében elkezdődtek az építés-történeti kutatások.

2000. - a MÁV ZRt. együttműködési megállapodást kötött Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával a felvételi épület rekonstrukciójának megvalósítására. A vasúttársaság építészeti tervpályázatot írt ki az épület rehabilitáció tervezési feladatainak elvégzésére, illetve a tervező kiválasztására.

2001. - 8 pályamű közül Hajós Tibor vezetőtervező pályázata kapta az I. díjat, a MÁV ZRt. a Hajós Építésziroda Kft.-vel kötött szerződést. A tervpályázat lebonyolítását fele-fele arányban a MÁV ZRt. és Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala finanszírozta, és ahhoz kisebb mértékben hozzájárult a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is. 2002. - Az épületet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ideiglenes műemléki védelem alá vonta, a műemlékké nyilvánításra 2005-ben hozott határozatot a hivatal.

2004. - I. fokú építési hatósággá váló Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megadta az építési engedélyt. A MÁV ZRt. nyílt közbeszerzési pályázatot írt ki a kivitelező kiválasztására. Három pályázó közül a zsűri a DÉLÉPÍTŐ Rt. - Ornament 2000 Kft. konzorcium ajánlatát ítélte a legkedvezőbbnek.

2005. - Áprilisban megkötötték a kivitelezési szerződést, a felújítási munka májusban elkezdődött. A MÁV ZRt. közbeszerzési pályázatán nyert kivitelező, a Délépítő Rt. és az Ornament 2000 Kft. alkotta konzorcium az állomásépület folyamatos üzemeltetése mellett végezte a munkálatokat, a tervpályázaton győztes Hajós Tibor tervei alapján. 2006. - A rekonstrukció befejezéseként, a II. ütemben irodák, szociális blokkok, üzemi épületszerkezetek felújítása, szolgáltató egységek kiépítése történt, amelyek hivatalos átadására 2006. december 13-án került sor.

Az épület funkcionális korszerűsítése révén, egy Magyarországon egyedülálló, kétszintes utastér alakult ki, amelyek egymásba nyílóan biztosítják az utasforgalmi területek áttekinthetőségét, és naponta mintegy tízezer utas kulturált kiszolgálásának feltételeit. Az eredeti értékek megőrzése, helyreállítása mellett - az emeleti váróterem tervezett színvilágát is megváltoztatták, a bontás során a régi étterem mennyezetén talált, Kacziány Ödön: Baccháns lakoma című, 1902-ben készült nagy értékű olajfestményének restaurálása érdekében - a MÁV nagy hangsúlyt fektetett a modernizációra és az akadálymentesítésre is. Az utastérben a vakok, és gyengén látók akadálymentes hozzáférését a burkolatba épített vakvezető sáv segíti; a kerekes székkel közlekedők részére - télen fűtött - rámpákat, a földszinti utascsarnokban liftet építettek. Új szolgáltatás a mozgáskorlátozottak speciális igényeit kielégítő WC és a turisták részére kialakított zuhanyozó, valamint az ügyfél- és idegenforgalmi tájékoztató centrum. Az érkező utasok kényelmét a főlépcsőház eredeti megjelenését nem zavaró mozgólépcső is szolgálja.

Az összesen 1, 3 milliárd forintból megvalósuló rekonstrukcióhoz Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata százmillió forinttal járult hozzá, az állomás előtti Indóház tér felújítását ebben az évben kezdi el a város.

A szegedi vasútállomás rövid története

Az első szegedi indóház 1854-ben, a Cegléd-Szeged vasútvonal megnyitásával egy időben épült. Szeged vasútállomás felvételi épülete mai formájában 1902. óta áll az utazóközönség rendelkezésére, tervezője a neves vasúti építész, Pfaff Ferenc volt. A főpályaudvar épülete önmagában véve is egyedi kialakítású, hiszen kétszintes elrendezésével kora hasonló alkotásaitól - az országban is egyedülállóan - eltérő megoldást kapott. Megbontott tömegalakítással a hangsúlyos, tornyokkal díszített középrészben, monumentális térben kapott helyet a vágányok szintjéről az utcára levezető lépcsőrendszer. Az épületre, mind külső megjelenésében, mind kiemelt belső tereiben az eklektika gondolkozásmódjának megfelelően a gazdag díszítettség a jellemző, képző, díszítő - és iparművészeti alkotások széles választékával. Az épületet a háborús pusztítások helyreállítása után az 1960-as években "tatarozták", amivel jelentős változásokat okoztak. Ezeket, az építészeti torzulásokat is megszűntek a tervezők és kivitelezők hozzáértő munkája nyomán. Az ICOMOS, az UNESCO műemlékvédelmi világszervezete

A párizsi székhelyű szervezet - International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) - a Világörökség Bizottság állandó műemlékvédelmi szakértő intézménye. Az 1965-ben létrehozott civil szakmai szervezet meghatározó szerepet tölt be a világ műemlékvédelmében. A nemzetközi fórumokon is tevékenyen dolgozó tagok saját országukban nemzeti bizottságokat alkotnak. Feladatuk a nemzetközi és hazai műemlékvédelmi elvek összhangjának megteremtése, szakemberek delegálása a nemzetközi szakbizottságokba, valamint saját problémái megoldására nemzetközi szakembereket is igényelhetnek.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület a nemzetközi szervezet egyik legnagyobb és legbefolyásosabb tagszervezete. Tagjai a magyar műemlékvédelem meghatározó szakemberei: építészek, régészek, művészettörténészek, kertépítészek, restaurátorok, történészek, vegyészek, geológusok, statikusok és a műemlékvédelemhez kapcsolódó minden más szakág képviselői.

Az ICOMOS díja egyben elismerése annak a következetes és célirányos tevékenységnek is, melyet a MÁV Zrt. folytat meghatározó jelentőségű vasútállomásainak rekonstrukciója terén. Dicsérete annak a példaértékű összefogásnak, amelyet az önkormányzatokkal való együttműködés terén elértünk "a vasútállomásunk a város kapuja" szlogen jegyében.

A Vasutas Magazint
Szentes Bíró Ferenc
Tudósította Szegedről
(Logsped)

SZEGED vasútállomás

6725 Indóház tér 2.

MÁV Direct telefonos ügyfélszolgálat: 06 (40) 494-949

Vasútállomások, jegypénztárak keresője  

2008.04.23.