Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébHUNGRAIL: összefogás a vasúti veszélyes áruszállítás biztonságának fokozásáér

Kapcsolódó oldal:  HUNGRAIL: összefogás a vasúti veszélyes áruszállítás biztonságának fokozásáér

Széles körű egyeztetésre hívta a magyarországi vasúti veszélyes árufuvarozás biztonságának fokozásában érdekelt kormányzati, szabályozási és szakhatósági szervezetek, valamint a fuvarozó vállalatok vezető képviselőit a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület.

Az október 30-án, Budapesten Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára fővédnökségével megrendezendő fórumon a szakemberek arra igyekeznek megoldást találni, hogy miként lehet a veszélyes áruk fuvarozásával kapcsolatos kockázatokat többletköltségek és a vonatok menetidejének növekedése nélkül csökkenteni.

Magyarország vasúti pályahálózatán évente mintegy 40 millió tonna áru halad át és ennek az árutömegnek csaknem 15 százaléka, 6 millió tonna minősül veszélyes (például maró, gyúlékony vagy környezetkárosító) rakománynak. A veszélyes áruk egy része jövedéki termék, és vannak közöttük olyanok, amelyek annak minősülnek ugyan, azonban szállításuk semmilyen közvetlen veszéllyel nem jár. Jelenleg a vasúti a legbiztonságosabb fuvarozási mód.

Míg a közúti szabálytalanságok gyakorisága 10 százalék, a vasútiaké 6 százalék. A veszélyes áruk vasúti fuvarozásával összefüggésben az elmúlt időszakban nem történt olyan baleset, amely súlyos következményekkel járt volna emberek egészségére, vagy a környezetre. A magyarországi statisztikai adatok azt mutatják, hogy hazánk ezen a területen még nem érte el az Európai Unió átlagát és az ellenőrzések is arra figyelmeztetnek, hogy szükséges tovább csökkenteni a meglévő kockázatokat.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) október derekán már összehívott egy vasúti veszélyes áruszállítási munkacsoportot. A tanácskozáson az NFM illetékes képviselőivel együtt a Nemzeti Közlekedési Hatóság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a NAV, az ORFK, valamint a MÁV Zrt., a Rail Cargo Hungaria Zrt és a GySEV Cargo Zrt. mellett a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület vezető képviselői is kifejtették a kérdéssel kapcsolatos álláspontjaikat. A hatóságok és a vasúti szakma képviselői szükségesnek tartják egy átfogó vasútbiztonsági akcióprogram kidolgozását.

A HUNGRAIL-ben képviselt vasutak megítélése szerint az intézkedések meghozatala előtt intenzív adatgyűjtésre van szükség, melynek eredményeképpen minden, a kérdés tisztázásához szükséges tényt és összefüggést fel lehet tárni, ami a vasúti veszélyes áruszállítással összefügg. Véleményük szerint a biztonság fokozásához nem a hatósági ellenőrzések szigorításán keresztül vezet az út. Ha ugyanis tovább szigorítjuk az ellenőrzést, nem csak a veszélyes áruk, hanem minden áru elkerüli országunkat.

Az adminisztratív szigorítás ugyanis tovább lassítaná az árutovábbítást és azzal a veszéllyel járna, hogy Magyarország végképp lekerül a nemzetközi vasúti fuvarozási útvonalak térképéről. Sokat segíthet viszont a diagnosztikai rendszerek akár Európai Uniós forrásokból történő fejlesztése, a megfelelő kockázatelemzést követően lefolytatott célzott ellenzőzések módszere és a veszélyes árukkal kapcsolatba kerülő vasúti szakszemélyzet jobb képzése is.

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület arra törekszik, hogy az október 30-i szakmai fórumon elhangzó érvek hozzájáruljanak egy a veszélyes áruszállítás kockázatait csökkentő, az egész vasúti ágazat számára elfogadható megoldás kidolgozásához, amely figyelembe veszi a versenyképességi szempontok mellett a nemzetközi szabályozásokból fakadó kötelezettségeket is. (logsped)

2012.10.29.