Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

A gazdasági és pénzügyi törvénycsomagot a Magyar Közlönyben közzétették 2010

Kapcsolódó oldal:  A gazdasági és pénzügyi törvénycsomagot a Magyar Közlönyben közzétették 2010 08 13-án

2010 08 13-án a Magyar Közlönyben közzétették a az államfő által aláírt pénzügyi és gazdasági törvénycsomagot. Többek között augusztusban megszűnik a jelzálogalapú devizahitelezés az ingatlanokra vonatkozóan, visszamenőlegesen csökken a társasági adó, szeptemberben pedig a közszférában életbe lép a bérplafon, és különadót kell fizetniük a bankoknak.

Magyar Közlönyben pénteken közzétett szabályok alkalmazásakor azonban figyelni kell, mert a 15 paragrafusban felsorolt kivételek alapján egyes rendelkezések más és más időpontban lépnek hatályba. Akad, például a ház körüli munkát adómentessé tevő rendelkezés, amely most vasárnaptól alkalmazandó, az otthoni pálinkafőzés viszont csak 45 nap múlva lehetséges jövedéki engedély nélkül.

A Magyar Közlönyben közzétették a pénzügyi-gazdasági törvénycsomagot. A módosítások fő szabályként másnap, 2010 08 14 én azaz szombaton lépnek hatályba, de vannak kivételek.

Megszűnik a devizaalapú hitelezés lehetősége az ingatlanok vásárlása esetén

2010 08 14-től megszűnik a devizaalapú hitelezés lehetősége az ingatlanok vásárlása esetén. Ennek értelmében a jövőben nem jegyeztethet be jelzálogot a hitelező pénzintézet arra az ingatlanra, amelynek megvásárlásához devizaalapú hitelt nyújt a kérelmezőnek.

A ház körüli munkákra csak természetes személynek kifizetett jövedelem

2010 Augusztus 15-től, azaz vasárnaptól válik adó- és járulékmentessé a ház körüli munkákra csak természetes személynek kifizetett jövedelem. Ilyen munka például lakástakarítás, főzés-mosás, gyerekfelügyelet, házitanítás, kertgondozás.
Az egyszerűsített, csak néhány adatot igénylő bejelentés három módozatából az sms-es lehetőség azonban csak december elsején nyílik meg. A havi ezer forint regisztrációs díj (a munkát megrendelő részéről) pedig 2010 október közepétől fizetendő.

A társasági adó kulcsának 19-ről 10 százalékra leszállítása

Adótörvények sora módosul a kihirdetést követő harmadik naptól, 2010 08 16-tól. Itt azonban a kivételnek is van kivétele, mert a vállalkozások zömének terheit enyhítő változás - a társasági adó kulcsának 19-ről 10 százalékra leszállítása 500 milliós adózás előtti eredményig - nem hétfőtől alkalmazandó. Mivel a jogszabályban nincs eltérő időpont, ezért a fő szabály, a szombati hatályba lépés érvényes.

2010. július 1-jétől a pozitív adóalapon az első 500 millió forintig 10%-os a társasági adókulcs, további feltételek nélkül; az e fölötti részen pedig továbbra is 19%. Mivel a 10%-os adókulcs év közepén kerül bevezetésre, így a 2010. évi társasági adóalapot a naptári napok arányában meg kell osztani. Az első félévre jutó adóalap első 50 millió forintjára alkalmazható kedvezményes adókulcs (10%) esetén a korábban megfogalmazott törvényi feltételeknek (pl. foglalkoztatotti létszám, adómegtakarítás felhasználása beruházásra) kell, hogy megfeleljen az adózó. A második félévre arányosan jutó 250 millió forintig terjedő adóalapra feltételek nélkül alkalmazható a 10%-os adókulcs.

Illeték - ingatlannal rendelkező társaság részesedésének átruházása

A korábbi szabályozást kiegészítendő, a 2010. július 1-jéig el nem bírált illetékügyekben alkalmazandó az új szabály, mely szerint az ingatlannal rendelkező társaságok részesedésének átruházása kapcsolt felek között illetékmentes. Az ingatlannal rendelkező társaság fogalmát, és a részesedésének átruházása esetén alkalmazandó illetékkötelezettséget 2010. január 1-jétől vezették be.

E szabály szerint a belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező társaság részesedésének megszerzése illetékköteles, amennyiben a megszerzett tulajdonrésszel a szerző önállóan vagy kapcsolt vállalkozásaival együttesen eléri a 75%-os részesedést.

Vállalkozók kommunális adója

A vállalkozók kommunális adóját a vállalkozásokat érintő adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 2011. január 1-jétől eltörlik.

A nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó

2010 08 16-tól a kihirdetést követő harmadik naptól szűnik meg a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó, így azt a második félévben már nem kell fizetni.

Az öröklési és ajándékozási illeték eltörlése

2010 08 16-tól alkalmazandó az öröklési és ajándékozási illeték eltörlése összegtől függetlenül az egyenes ági rokonok esetében.

A közszférában bevezetik a kétmillió forintos havi bérplafont

2010 Szeptember 1-jétől él majd az a szabály, amely alapján a közszférában bevezetik a kétmillió forintos havi bérplafont.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöke esetében azonban a kihirdetést követő nyolcadik naptól él a szabályozás mégpedig úgy, hogy az elnök a tárgyév március elsejétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó, MNB-től, illetve PSZÁF-tól származó havi keresete a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszerese.

A magánszemélyek különadója

2010 október elsejétől - lép hatályba az a rendelkezés, amely szerint 98 százalékos különadó sújtja a közszférában a végkielégítéseket és egyes jövedelmeket (például a felmentési időnek munkavégzési kötelezettséggel nem járó részre kifizetett munkabért, illetményt, az előző évi szabadságmegváltást), de a szabályozás a 2010. január elsejétől megszerzett jövedelmekre vonatkozik. A törvény szerint így aki október elsejéig megkapta az adó alá vont pénzt, annak október 31-ig kell visszafizetnie a megszerzett jövedelem 98 százalékát; aki e határidőt követően jogosult végkielégítésre, annak a munkáltató (kifizető) már automatikusan levonja a különadót.

A banki különadó

A Magyar Közlöny szerint a kihirdetést követő 45. napon, vagyis szeptember 27-én lép életbe törvény. Ennek értelmében a pénzügyi szervezeteknek két egyenlő részletben, szeptember 30-ig és december 10-ig kell megfizetniük idén a banki különadót. A bankoknál a módosított mérlegfőösszeg 0,45 százaléka lesz az adó alapja, a biztosítóknál pedig a viszontbiztosítás nélküli díjbevétel 5,2 százaléka. Az egyéb pénzügyi szervezeteknél - jellegüktől függően - a kamateredmény, a nettó árbevétel illetve a kezelt vagyon értéke az adóalap, a kulcs pedig 0,028 százaléktól 6 százalékig terjed.

A hzilag készített pálinka

2010 szeptember 27-től mentesül a jövedéki adó alól. A jövedéki adóról szóló törvényt úgy módosították, hogy a házi fogyasztásra szánt, házi készítésű párlat, vagyis pálinka előállítása adómentessé vált, amennyiben ennek mennyisége nem haladja meg az évi 50 litert. (logsped)

További információk:
2010.08.14.