LogSped  
  LogSped LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS és FUVAROZÁS

FŐOLDAL
   Logisztika
    Logisztika
    Agrárlogisztika
    Inverzlogisztika
    Raktározás
    Anyagmozgatás,
    Csomagolás
    Logisztikai Szolgáltató  
    Központok
    Ipari Parkok
   Spedició, Fuvarozás
    Szállítmányozás  
    Szállítás, Fuvarozás
    Kombinált fuvarozás
    Expressz fuvarozás
    Fuvarbörze
    Fuvarbörze kínálat
    Közúti Érdekképviselet
   eTudakozók
    eFuvarinfo
    eSzolgáltatás
   Térszerkezet
    Régiók
    Kistérségek
    Önkormányzatok
   Kapcsolódó területek
    Ingatlan
    Pályázat
    Biztosítás
    Vám
    GPS
   Közlekedés
    Vasút
    Vasúti járművek
    Közút
    Hajózás
    Repülés
   Információs társadalom
    Információs társadalom
    eÜgyintézés
   Vállalat
    Vállalatirányítás
    Virtuális Vállalat
    PR
    Marketing
    Reklám
    Call Center, CRM
    eKereskedelem
    Kereskedelmi hálózat
    Franchise
    Piacterek
    Állás
    Távmunka
    Oktatás
   Minőségbiztosítás
    Minőségbiztosítás
    ISO 9000
    QS 9000
    ISO 14000
    TQM
    HACCP
    CMM
    TÜV
   EU
    Európai unió
   Egyéb
      Linkgyűjtemény menü
      Rendezvények
      Archívum
      Oldaltérkép

Cég fióktelep

eTarget hirdetés Hirdessen Ön is itt  
Kapcsolódó oldal   Vállalkozás  ->>>

Könnyebben lesznek ellenőrizhetők a cégek adatai

Cég székhelye, telephelye és fióktelepe csak olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonában van, vagy amelynek használatára a cég jogosult, az ügyvédek és közjegyzők pedig a jognyilatkozatot tevők (például cégalapítók) adatait a központi nyilvántartásból ellenőrizhetik - a jogügyletek biztonságának erősítésére hozott törvény ezen szabályai 2008. január 1-jén lépnek hatályba.

A parlament 2007 május végén alkotta meg " a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról" című jogszabályt. Ennek legtöbb előírását augusztustól alkalmazni kellett, de néhány szabály csak 2008. január 1-jén lép hatályba.

Az ügyvédi törvény módosítása kimondja, hogy az ügyvéd, az előtte jognyilatkozatot tevő fél, vagy pedig annak meghatalmazottja adatait úgy ellenőrizheti, hogy megkeresi a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a járművezetői engedély nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást vezető vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartás adatait feldolgozó hatóságot. A megkeresés elektronikusan történik. (A törvény feltételes módban fogalmaz, tehát az ügyvédnek nem kötelessége az elé tett személyi dokumentumok adatainak ilyen ellenőrzése.)

Amennyiben kétsége merül fel a dokumentumok hitelessége, illetve adatainak valósága iránt, ajánlott megkeresnie az adatbázisokat, mivel az ellene indított fegyelmi eljárás során a fegyelmi bizottság lekérdezheti, hogy kért-e adatot az ügyvéd azokból.

Az alapadatokat ellenőrzik

Ha az ügyvéd az adtabázisokban szereplő adatokat egybe kívánja vetni az elé tett dokumentumok adataival, akkor erről - előzetesen - írásban köteles tájékoztatni az ügyfelet. Ha a fél az ellenőrzéshez nem járult hozzá, az ellenőrzés csak az igazolvány következő adataira terjedhet ki: lakcím, útlevél érvényessége, a jogosítvány adatai, valamint külföldiek esetében a beutazásról és tartózkodásról szóló adatok. Amennyiben az ügyfélnek nincs kifogása az ellenőrzés ellen, akkor valamennyi személyazonosító adata, így a képmása és az aláírása is ellenőrizhető.

Az ügyvéd köteles a közreműködést megtagadni, ha a fél a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot, illetve nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy pedig az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva. Ez utóbbi esetben az ügyvéd - az igazolvány jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából - köteles az ellenőrzés során észlelt tényeket az okirat felhasználásának helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak haladéktalanul bejelenteni.

Változnak a székhelyre vonatkozó szabályok

A cégtörvény szintén januártól módosuló szabálya szerint a cég székhelye, telephelye és fióktelepe csak olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonában van, vagy amelynek használatára a cég jogosult.

Az ügyvéd a cég létesítő okiratának - és a létesítő okirat módosításának - ellenjegyzése során az ingatlan-nyilvántartási adatok és a tulajdonjogra vonatkozó, használatra feljogosító okiratok megtekintésével győződik meg arról, hogy a jognyilatkozatot tevő fél (illetve meghatalmazottja) által az okiratban a cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként megjelölt ingatlan a cég tulajdonában van, vagy pedig a használatára jogosult.

Meggyőződhet arról is az ügyvéd, hogy az adott ingatlan más cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve a cégjegyzékbe. Ha ennek eredményeként azt állapítja meg, hogy az ingatlan székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként való megjelölése a jogszabályokkal ellentétes, köteles a jogi közreműködést megtagadni.

Lényegében ugyanezek a szabályok vonatkoznak a közjegyzőkre is, azzal a különbséggel, hogy számukra az ügyfél személyi adatainak elektronikus ellenőrzése kötelező. A végrehajtónak viszont csak lehetősége az adós, a kötelezett, valamint a végrehajtási eljárásban részt vevő más személy adatainak egybevetése - elektronikus úton - a központi nyilvántartásokban szereplő adatokkal. (mfor)
2007.12.27.

  Hírlevél kérés  

LogSped
Tel.: 06/62/314-692, 06/62/449-783
Mobil: 06/30/380-7333
E-mail:logsped@logsped.hu
Copyright © LogSped