Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  Elkészült a budai fonódó villamoshálózat

A tervezett határidő betartásával 2015. december 23-án (szerdán) lezárul a budai fonódó villamoshálózat műszaki átadás-átvétele, így 2016. január 16-án megindulhat a fonódó villamosok forgalma. (BKK)

Jelenleg a vonalak rendeltetésszerű használatát nem akadályozó hiányosságok pótlása, valamint az új vonalakon közlekedő villamosok járművezetőinek oktatása zajlik. A budai fonódó Széll Kálmán tér felújításával összehangolt, 2014 őszétől mostanáig tartó kiépítése az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb budai kötöttpályás közlekedésfejlesztési beruházása.

Eredményeként a budai villamosvonalak újra egységes hálózatot alkotnak, és új, átszállásmentes kapcsolatok jönnek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A megújult vonalakon vadonatúj, akadálymentes CAF villamosok is közlekednek majd. A budai fonódó az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programjának segítségével európai uniós és hazai forrásból épült meg 15,9 milliárd forintból.

A tervezett, egyúttal az uniós projektben előírt határidő betartásával, 2015. december 23-án (szerdán) a budai fonódó villamoshálózat műszaki átadás-átvételével lezárul az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb budai kötöttpályás közlekedésfejlesztési beruházása. A vonalak rendeltetésszerű használatát már nem akadályozó hiányosságok pótlása és hibák javítása még folyamatban van - kisebb út- és járdaépítési munkák befejezése, végleges forgalomtechnikai rend kialakítása, a peronok utasforgalomra való felkészítése, padok, szemetesek kihelyezése -, de ez nem akadályozza meg, hogy a villamosok folyamatosan közlekedhessenek az új vonalakon. Az utasforgalom 2016. január 16-án indulhat majd meg a fonódó hálózaton, az ott közlekedő villamosok járművezetőinek oktatását, valamint a vonalak utasok nélküli tesztjét követően.

A budai fonódó villamoshálózat kiépítésének köszönhetően január 16-ától a budai villamosvonalak több évtized után újra egységes hálózatot alkotnak, és új, átszállásmentes kapcsolatok jönnek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A 2014 őszén elkezdődött építkezés során a korábbi 17-es villamosvonalat egyesítették a 19-es, a 41-es és a 61-es vonalakkal, így észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre. Óbudáról átszállásmentes, kötöttpályás kapcsolat épül a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint Kelenföld felé.

A budai fonódó projekt keretében nem csak a villamosvonalak összekötése történt meg, de a meglévő Frankel Leó utcai és Bécsi úti villamosvonal komplex felújítása is a Margit hídtól egészen a Tímár utcáig. A rekonstrukció eredményeként ezen a szakaszon korszerűsödött a vonal áramellátása, a villamospálya teljesen átépült, a Bécsi út és a Frankel Leó út is új útburkolatot és járdaburkolatot kapott, továbbá felújították az itt húzódó közműveket is. A villamosvonal felújítása érintette a környező tereket és zöldfelületeket is. A közúti csomópontok átalakításával az eddig kettéosztott Zsigmond térből egy új, könnyebben átjárható, nagyméretű park jött létre. Városképi elemekkel is gazdagodik a fejlesztési terület, a környéken utcabútorokat és növényeket telepítettek.

Új villamospálya épült a 17-es villamos korábbi Margit hídi, illetve a 19-es és a 41-es vonal Batthyány téri végállomása között egy közbenső megállóval a Bem téren. A Margit híd alatt - ahol jelentős a közúti forgalom - a vágányok egy rövid szakaszon egymásba fonódnak. Így csak egy közúti sávot foglalnak el, ráadásul mozgóalkatrészes váltókat sem kellett beépíteni. A váltakozó irányú villamosforgalmat vasúti jelző és közúti jelzőlámpa szabályozza.

Az alsó rakparti lehajtó és a Margit hídi felhajtó között a villamospálya áttér a Duna felőli oldalra, majd a kerékpárút mellett halad a Batthyány tér felé. A villamosvonal a Margit híd és a Batthyány tér között, a kerékpárút és a meglévő fasor mellett a HÉV-alagút födémjén halad. Az alagút szerkezetét megerősítették és szigetelték, hogy biztonsággal viselje a megnövekedő terhelést.

A villamosvonalak összekötésével kialakított új forgalmi rendről 2015 őszén társadalmi egyeztetés zajlott. Ezek tapasztalatai és a javaslatok alapján a villamoshálózati változásokhoz kapcsolódóan a BKK úgy alakítja át a III. kerületi buszjáratok rendszerét is, hogy azokkal az új villamosvonalak minél kényelmesebben és gyorsabban legyenek elérhetőek. A változó villamos- és buszközlekedést a BKK külön közleményében hamarosan részletesen ismerteti.

A megújult vonalakon vadonatúj, akadálymentes CAF villamosok is közlekednek majd. A fonódó uniós projektekttől külön megvalósuló beruházás a Clark Ádám téri villamos-alagút kiszélesítése, felújítása nettó 884 milliió forintért, saját forrásból annak érdekében, hogy az az új villamosok közlekedésére alkalmas legyen. Ennek befejezése 2016 márciusában várható, addig a Lánchídtól északra, illetve délre állnak meg az arra közlekedő villamosok.

A BKK kéri az autósokat, hogy az új villamosvonalak környékén fokozottan figyeljenek az új közlekedési rendre, illetve a gyalogos forgalomra.
(logsped)

2015.12.23.