Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  Befejeződött a nemzeti egységes kártyarendszer fejlesztése

Lezárult a nemzeti egységes kártyarendszer (NEK) informatikai hátterének kialakítása, ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy az állampolgárok több különböző szolgáltatást egyetlen elektronikus kártyával vehessenek igénybe - jelentették be a Központi Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) keddi, budapesti sajtótájékoztatóján. (MTI)

A NEK célja, hogy az állampolgárok egyetlen kártya segítségével vehessék igénybe a különböző állami, önkormányzati szolgáltatásokat vagy a közlekedési vállalatok és más gazdasági szereplők szolgáltatásait.

Varga József projektvezető arról beszélt, jelenleg csak a diákigazolványok alkalmasak a NEK-hez csatlakozásra, de tárgyalásokat folytatnak a polgárőrséggel is arról, hogy a polgárőrkártyákat is integrálják a rendszerbe.

A jövőről szólva azt mondta, például a közlekedési vállalatok szolgáltatásait a jövőben a tervezett kártyával vehetik majd igénybe az ügyfelek, de lehetőség van arra is, hogy például "városkártyák" is bekerüljenek a rendszerbe. Oktatási intézmények, kulturális, sport- és egyéb szabadidős intézmények szolgáltatásai is elérhetőek lesznek a NEK-en keresztül, ha csatlakoznak a rendszerhez.

Nagy Lajos, a KEKKH elnökhelyettese azt emelte ki, hogy tulajdonképpen csak a kártyakibocsátók "fantáziájára" van bízva, milyen szolgáltatást nyújtanak és csatlakoznak-e a hivatal által menedzselt rendszerhez.

Elmondta, az "egy kártya - egy alkalmazás" elvét egy új, felhasználóbarát kártyarendszer váltja fel, amelyben az eddigi, különböző elektronikus kártyákkal igénybe vehető alkalmazások egyetlen kártyára integrálhatók, a szolgáltatások köre pedig folyamatosan bővíthető.

Papp Gergely, a projekt szakmai irányítója az MTI kérdésére elmondta: a diákigazolványokat 2012 óta olyan formában bocsátja ki az Oktatási Hivatal, hogy azok alkalmasak legyen a NEK-hez csatlakozásra, jelenleg több mint egymillió ilyen, a NEK-hez csatlakozni képes diákigazolvány van forgalomban.

A hallgatói jogviszonyhoz kötött diákigazolványon túl most már lehetőség van arra is, hogy más kártyakibocsátók is megjelenjenek a NEK-ben - jegyezte meg.

A projekt 800 millió forintból valósult meg.
(logsped)

2015.09.29.